Търсене

Раздел Помощ - March To Rome

Трениране на войска

 

 

Отварянето на "Трениране на Войски" може да се направи през самите казармата, работилницата или през главното HUD меню

 

Набирането и трениране на единици се показват вътре в казармата. Всички видове единици в казармата са подредени по групи. Има 7 групи. Може да изберете "всички единици" ако искате да видите всичките.


 

 Как се тренират:

Ако искате да тренирате мечоносец, първо изберете група мечоносци, напишете брой единици или използвайте слайдер бутона;

може да използвате стрелката в дясно   за да тренирате максималния възможен според ресурсите ви брой единици.

После потвърдете чрез бутона с отметката. 

Можете да кликнете на  за да видите детайлите за всяка индивидуална единица.


Можете да забързате или отмените тренирането на някоя група.

Можете да отмените само единици, не и сгради и проучвания, защото само единиците имат разходи след като бъдат завършени.

- Забързайте тренирането с               .

- Отменете тренирането   с                .