Търсене

Раздел Помощ - March To Rome

Колонизиране

Какво представлява колонизирането?

Колонизирането на нова територия ви позволява да започнете, да развивате нов град и икономика. Можете да изберете всяка свободна територия от световната карта. Изберете внимателно територията с бонус, подходящ за развитието ви.

Кога мога да колонизирам територия?

Всяко подобрение на двореца ви позволява да колонизирате или обсадите по една нова територия. - Така при последното 10то подобрение можете да владеете общо 10 града. 

Когато сте готови можете да разгледата и изберете територия от световната карта.

Всички те осигуряват икономически и военни бонуси. Имайте предвид, че всяка територия дава висок бонус на един определен ресурс, примерно +20% желязо, за разлика от останалите.

Същото се отнася и за военните бонуси - докато стрелците ви получават бонус сила, кавалерията ви не е толкова предразположена към съответната територия.

След като изберете територията ще се появи прозорец, който съдържа детайли за новият ви град. Разстояние, координати, изисквано население и материали за колонизиране. Остава само да потвърдите основаването на новият град от вашата Империя.

Има ли лимит?

Палатът може да се подобрява до 10-то ниво, което значи, че може да развиете до 10 града.