Търсене

Раздел Помощ - March To Rome

Бойци


Различните бойни единици формират ранковете Ви в Поход към Рим
 
Групи от Единици
 

Всички 
Единици

Копиеносци
 

Мечоносци
 

Тежка Пехота

Стрелци
 

Машини
 

Шпиони
 

Копиеносци
 
Добри срещу:Кавалерия, Стрелци, Тежка Пехота
Лоши срещу: Мечоносци, Машини, Укрепления
 
Копиеносец Хастати Гвардеец  
 

Мечоносци
 
Добри срещу: Стрелци
Лоши срещу: Тежка пехота, Укрепления
 
Пехотинец Мечоносец Майстор на Острието  
 

 

Тежка Пехота
 
Добри срещу: Мечоносци, Укрепления
Лоши срещу: Копиеносци
 
Новобранец Боздуганджия Екзекутор  
 

 

Кавалерия
 
Добри срещу: Стрелци, Тежка Пехота, Мечоносци
Лоши срещу: Копиеносци, Машини
Не нанасят Щети по Укрепления
 
Конник Кавалер Шампион  
 

Стрелци
 
Добри срещу: Копиеносци, Стрелци, Тежка Пехота, Кавалерия
Лоши срещу: Машини
Не нанасят Щети по Укрепления
 
Ловджия Стрелец Арбалетист  
 

 

Машини
 
Таран - добър срещу: Укрепления
Далекобойни добри срещу: Укрепления, Единици
 
Таран Катапулт Требучет Товарна Каруца

 

Шпиони
Бият се само с Шпиони