Търсене

Раздел Помощ - March To Rome

Скрий Армия

Как да скрием войските си ?

Когато и да решите , можете да спасите войските си от неприятели, за да запазят главите на раменети си когато се върнете.
Влезте през подземието или бутона за армия в града.

Можете просто да влезете през бутона на комбинираното меню. (Прати ресурси, прати армия, скрий армия и изпрати на тренировки).

Изберете какви единици искате да скриете и ще са в безопасност от всяка битка докато не ги мобилизирате отново.

Издръжката продължа да се плаща, въпреки че те се крият в тунелите като страхливци...