Търсене

Раздел Помощ - March To Rome

Популация и Ресурси

Популацията общо взето е гръбнака на всяка икономика. Тук може да назначавате и разпределяте труда, който се извършва от хората ви по всяко време.

Детайли за популация:

Може да прегледате детайлите за популацията през централното HUD меню.

*Бележки:

-Може да имате около 20% бездомни в популацията на града си - ако не строите къщи до даден момент. Но не можете да имате гладуващи, така че основният ви проблем е това как да ги изхранвате.
 
-Можете да ползвате ритуали, проучвания или платени опции за да подпомогнете по-бързия растеж на популацията.
 
-За да стигнете максималния потенцял на един град трябва да проучвате Градско Управление  в Университета.

Новородените или мигрирали хора в кралството ви се назначават автоматично възоснова на това, колко процента от цялата си популация сте избрали да работят по добива на съответните ресурси.

Разпределяне на Работници:

Можете да назначавате хора да работят през всяка Сграда за Производство или през централното HUD меню:

Можете да кликнете, издърпате до или напишете, точно колко % от популацията искате да работи по добива на определен ресурс.

Можете да разпределите работата, така че популацията ви да работи "По равно" за добиване на 4те ресурса. (Използването на "По равно" ще разпредели работници дори и да нямате мини или капацитет достатъчен за назначените 25% популация - когато имате капацитет за добиване на съответния ресурс, популацията ще бъде автоматично назначена да работи за добива му.)

Бутонът "Запълни" разпределя работниците ви оптимално на база на капацитетът, с който разполагате във всяка мина. Ако примерно нямате Леярна, то тогава в нея няма да бъдат назначавани никакви проценти от популацията ви. Новите работници ще бъдат назначавани да работят само там, където има място и работа за тях.

Когато сте готови просто приложете проблемите като кликнете бутона за потвърждаване.

Свободни: са тези които не правят нищо в момента.

Разпределени: са вече работещи по това, което сте им разпределили.

Бездомни: AСа там с цел да запазят растежа на популация. Можете да ги ползвата веднага след като ги подслоните. Популацията не струва нишо за това не се притеснявайте че не им плащате.

Ако искате малко подсилване на ресурси, просто цъкнете на някоя от опциите в долната част на прозореца ...