Търсене

Раздел Помощ - March To Rome

Данъци и Щастие

Добре, че "Данъчно облагане без представителство"не е съществувало тогава, защото нямаше да можеш да събираш данъци по всяко време и ставка, която искаш :)

Само запомнете че данъци се плащата само от хора които са работили. Неработещите и бездомните не се таксуват - това е най-социалния грат койето вселената някога е жиждала.

Данъците се плащат от работещото ви население. Прирастът на населението подпомага икономиката ви, като ви позволява да добивате повече ресурси и повече злато от данъци.

Има 5 типа данък - "Търпим" е данъкът, който можете да налагате още от началото на играта. От него не получавате бонус злато, но намаляте довива на ресурси. Останалите данъци може да отключите, чрез проучването "Управление".

Тук си имаме работа с дсота информация, но идеята е сравнително проста:

Типовете данъци оказват влияние върху добивът на злато, ресурси и щастието в съответен град. Помнете, че колкото повече злато добивате от определен вид данък, толкова по-вече ще намаля добивът ви на ресурси. (Може спокойно да поогледате детайлната информация като посочите всяка от опциите за данъци) От вас зависи, как ще управлявате приходите на злато, продукцията на ресурси и щастието в Империята си.

Може да преглеждате щастието през централния HUD:

За сега единственият начин да качите/намалите щастието е чрез данъци и ритуали.

Централна смяна на данъка

Бутоните "Минимум", "Баланс" и "Макс" ви позволява лесно да превключвате между 3те типа данък. 

Промяната оказва влияние на всички градове в Империята ви едновременно. Когато сте готови просто приложете промените.

Прати Бирника

Не всички данъци биват събирани. С помощта на Бирника данъците, които населението се опитва да укрие, могат да бъдат събрани.

Изберете, колко време искате Бирникът да събира укрити данъци и го пратете. След като приключи, можете да съберете златото от данъци и веднага да го изпратите да събира останалото злато. Можете да го изпращате, когато решите.