Раздел Помощ - Rising Cities

Жилищни сгради

Сглобяема къща

От кметско ниво: 1
Строителни разрешения: 7
Строителни разрешения закупени с Метро: 2 (Цена за 1 - 5 Метро)
Полета за строеж: 2х2
Строителни разходи: 15 Сити кредити​

Фази на строителство:
1 – 4х Дървен материал / 00:00:15
Време за събиране на наем: (2) Минути[​IMG]

 

Нива на Сглобяема къща

Ниво 1
Ефекти: (-2) Настроение; (-1) Енергия
Брой жители: (4)
Доходи от наем: (4) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Няма
Доходи от задоволени нужди: Няма
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (30) Наема


Ниво 2
Строителни разходи: 
120 СК

Фази на строителство: 
1 - 4х Дървен материал / 00:01:00
2 - 6х Дървен материал / 00:01:45

Ефекти: (-4) Настроение; (-2) Енергия
Брой жители: (8)
Доходи от наем: (8) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Няма
Доходи от задоволени нужди: Няма
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (75) Наема


Ниво 3
Строителни разходи: 
760 СК
Фази на строителство: 
1 - 25х Греди / 00:06:15
2 - 20х Дървен материал / 00:06:30
Ефекти: (-6) Настроение; (-3) Енергия
Брой жители: (16)
Доходи от наем: (16) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Сергия за зеленчуци
Доходи от задоволени нужди: (4)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Събери наем от тази сграда (10) Опит +10%
2. Събери наем от максимално настроение в града (25) Доходи от задоволени нужди +10%
3. Събери наем от 1 оборудвано класическо подобрение (50) Доходи от наем +10%
4. Спечели точки за производство (250) Опит +25%
5. Събирай наем докато тече седмичния куест (75) Доходи от задоволени нужди +25%

Къща в предградията

От кметско ниво: 2
Строителни разрешения: 7
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма
Полета за строеж: 2х2
Строителни разходи: 30 Сити кредити
Фази на строителство:
1 – 6х Дървен материал / 00:00:45
Време за събиране на наем: (5) Минути

[​IMG]

 

Нива на Къща в предградията

Ниво 1

Ефекти: (-4) Настроение; (-2) Енергия
Брой жители: (4)
Доходи от наем: (8) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Няма
Доходи от задоволени нужди: Няма​
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (25) Наема

Ниво 2
Строителни разходи: 730 СК
Фази на строителство:
1 - 25х Греди / 00:06:00
2 - 20х Дървен материал / 00:06:30​

​Ефекти: (-8) Настроение; (-4) Енергия
Брой жители: (8)
Доходи от наем: (16) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Сергия за зеленчуци
Доходи от задоволени нужди: (4)​
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (60) Наема​

Ниво 3
Строителни разходи: 3800 СК
Фази на строителство:
1 - 30х Дървен материал / 00:08:30 
2 - 50х Греди / 00:11:00
3 - 100х Греди / 00:20:00​

Ефекти: (-12) Настроение; (-6) Енергия
Брой жители: (16)
Доходи от наем: (32) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Сергия за зеленчуци
Доходи от задоволени нужди: (4)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Събери наем от тази сграда (10) Опит +10%
2. Събери наем от максимална градска енергия (20) Доходи от задоволени нужди +10%
3. Спечели ТО (125) Доходи от наем +10%
4. Събери наем от работниците (40) Опит +25%
5. Събери наем от 2 оборудвани класически подобрения (60) Доходи от задоволени нужди +25%

 
 
СЪРФИСТКИ ВАН
(Специална сграда)


От кметско ниво: 3
Строителни разрешения: Няма
Строителни разрешения закупени с Метро: 7 (Цена за 1 – 12 Метро)
Полета за строеж: 2х2
Строителни разходи: 25 Сити кредити
Фази на строителство:
1 – 3х Дървен материал / 00:00:35
Време за събиране на наем: (15) Минути

 
Нива на Сърфистки ван

Ниво 1
Ефекти: (-2) Настроение; (-1) Енергия
Брой жители: (4)
Доходи от наем: (16) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Няма
Доходи от задоволени нужди: Няма
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (10) Наема

 
Ниво 2
Строителни разходи: 380 СК
Фази на строителство:
1 - 20х Дървен материал / 00:03:15
Ефекти: (-4) Настроение; (-2) Енергия
Брой жители: (8)
Доходи от наем: (32) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Сергия за зеленчуци
Доходи от задоволени нужди: (16)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (25) Наема

 
Ниво 3
Строителни разходи: 1500 СК
Фази на строителство: 
1 - 25х Дървен материал / 00:01:30
2 - 75х Греди / 00:10:00

Ефекти: (-8) Настроение; (-4) Енергия
Брой жители: (16)
Доходи от наем: (64) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Сергия за зеленчуци
Доходи от задоволени нужди: (16)

Майсторски нива
#
Условие
Награда
1.
Събери наем от тази сграда (10)
Опит +10%
2.
Събери наем от максимално настроение в града (20)
Доходи от задоволени нужди +10%
3.
Спечели ТО (250)
Доходи от наем +10%
4.
Спечели Сити кредити (2500)
Опит +25%
5.
Събирай наем докато тече седмичния куест (50)
Доходи от задоволени нужди +25%
 
МОДЕРЕН ЖИЛИЩЕН БЛОК 
(Специална сграда)

От кметско ниво: 4
Строителни разрешения: Няма
Строителни разрешения закупени с Метро: 7 (Цена за 1 - 99 Метро)
Полета за строеж: 2х2
Строителни разходи: 35 Сити кредити
Фази на строителство:
1 – 5х Дървен материал / 00:00:30
Време за събиране на наем: (1) час

[​IMG]

Нива на Модерен жилищен блок
 
Ниво 1
Ефекти: (0) Настроение; (-4) Енергия
Брой жители: (8)
Доходи от наем: (60) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Няма
Доходи от задоволени нужди: Няма
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (30) Наема


Ниво 2
Строителни разходи: 900 СК
Фази на строителство:
1 - 20х Дървен материал / 00:02:45
2 - 30х Греди / 0:03:15


Ефекти: (0) Настроение; (-8) Енергия
Брой жители: (16)
Доходи от наем: (120) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Изискан ресторант
Доходи от задоволени нужди – (80)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (70) Наема


Ниво 3
Строителни разходи: 5000 СК
Фази на строителство:
1 - 25х Дървен материал / 00:01:30
2 - 75х Греди / 00:03:00
3 - 10х Тухли / 00:16:00


Ефекти: (0) Настроение; (-12) Енергия
Брой жители: (32)
Доходи от наем: (240) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: 1.Изискан ресторант; 2.Будка за сандвичи
Доходи от задоволени нужди: 1 (80); 2 (160); 1+2 (240)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Събери наем от тази сграда (10) Опит +10%
2. Събери наем от максимално настроение в града (15) Доходи от задоволени нужди +10%
3. Събери наем от 1 оборудвано класическо подобрение (20) Доходи от наем +10%
4. Спечели ТО (1000) Опит +25%
5. Събирай наем докато тече седмичния куест (35) Доходи от задоволени нужди +25%

Модерна къща

От кметско ниво: 5
Строителни разрешения: 7

Строителни разрешения закупени с Метро: Няма
Полета за строеж: 2х2
Строителни разходи: 140 Сити кредити
Фази на строителство: 
1 – 4х Дървен материал / 00:01:15 
2 – 8х Дървен материал / 00:02:30 
Време за събиране на наем: (15) Минути[​IMG]

Нива на Модерна къща

Ниво 1
Ефекти: (-10) Настроение; (-5) Енергия
Брой жители: (4)
Доходи от наем: (12) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Сергия за зеленчуци
Доходи от задоволени нужди: (8)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (40) Наема

Ниво 2
Строителни разходи: 
1300 СК

Фази на строителство: 
1 - 25х Греди / 00:04:45
2 - 40х Дървен материал / 00:10:00

Ефекти: (-20) Настроение; (-10) Енергия
Брой жители: (8)
Доходи от наем: (24) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Сергия за зеленчуци
Доходи от задоволени нужди: (8)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (100) Наема

 

Ниво 3
Строителни разходи: 
7200 СК
Фази на строителство: 
1 - 60х Греди / 00:09:00
2 - 100х Дървен материал / 00:20:00
3 - 150х Греди / 00:20:00

Ефекти: (-30) Настроение; (-15) Енергия
Брой жители: (16)
Доходи от наем: (48) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Сергия за зеленчуци
Доходи от задоволени нужди: (8)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Събери наем от тази сграда (10) Опит +10%
2. Събери наем от максимално настроение в града (25) Доходи от задоволени нужди +10%
3. Събери наем от 1 оборудвано класическо подобрение (35) Доходи от наем +10%
4. Събери наем от работниците (50) Опит +25%
5. Спечели Сити кредити (3500) Доходи от задоволени нужди +25%

Архитектурна къща
От кметско ниво: 7
Строителни разрешения: 7
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма
Полета за строеж: 2х2
Строителни разходи: 360 Сити кредити
Фази на строителство: 
1 – 8х Греди / 00:01:45 
2 – 12х Дървен материал / 00:03:30
Време за събиране на наем: (30) Минути[​IMG]

Нива на Архитектурна къща

Ниво 1
Ефекти: (-14) Настроение; (-7) Енергия
Брой жители: (4)

Доходи от наем: (16) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Сергия за зеленчуци
Доходи от задоволени нужди: (12)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (30) Наема

Ниво 2
Строителни разходи: 2500 СК
Фази на строителство: 
1 - 20х Дървен материал / 00:06:30
2 - 30х Дървен материал / 00:09:45
3 - 50х Греди / 00:12:00

Ефекти: (-28) Настроение; (-14) Енергия
Брой жители: (8)
Доходи от наем: (32) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Сергия за зеленчуци
Доходи от задоволени нужди: (12)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (75) Наема

Ниво 3
Строителни разходи: 12 000 СК
Фази на строителство: 
1 - 100х Греди / 00:10:00
2 - 150х Дървен материал / 00:20:00
3 - 300х Греди / 00:30:00

Ефекти: (-42) Настроение; (-21) Енергия
Брой жители: (16)
Доходи от наем: (64) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: 1.Изискан ресторант; 2.Сергия за зеленчуци
Доходи от задоволени нужди: 1 (60); 2 (12); 1+2 (72)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Събери наем от тази сграда (10) Опит +10%
2. Събери наем от максимална градска енергия (25) Доходи от задоволени нужди +10%
3. Спечели ТО (500) Доходи от наем +10%
4. Спечели точки за производство (5000) Опит +25%
5. Събери наем от 2 оборудвани класически подобрения (75) Доходи от задоволени нужди +25%


 

Вагон за живеене
(Специална сграда)


От кметско ниво: 8
Строителни разрешения: Няма
Строителни разрешения закупени с Метро: 7 (Цена за 1 - 35 Метро)

Полета за строеж: 2х2
Строителни разходи: 320 Сити кредити
Фази на строителство: 
1 – 5х Дървен материал / 00:01:15
2 – 10х Дървен материал / 00:02:15
Време за събиране на наем: (4) Часа


[​IMG]Нива на вагон за живеене

Ниво 1
Ефекти: (-8) Настроение; (-4) Енергия

Брой жители: (4)
Доходи от наем: (140) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Изискан ресторант
Доходи от задоволени нужди: (100)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (10) Наема

Ниво 2
Строителни разходи: 1400 СК
Фази на строителство: 
1 - 10х Дървен материал / 00:03:00
2 - 20х Греди / 00:04:30
3 - 40х Греди / 00:08:45

Ефекти: (-16) Настроение; (-8) Енергия
Брой жители: (8)
Доходи от наем: (280) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: 1.Изискан ресторант; 2.Будка за сандвичи
Доходи от задоволени нужди: 1 (100); 2 (220); 1+2 (320)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (20) Наема

Ниво 3
Строителни разходи: 7000 СК
Фази на строителство: 
1 - 60х Дървен материал / 00:08:15
2 - 100х Греди / 00:10:00
3 - 160х Греди / 00:16:00

Ефекти: (-24) Настроение; (-12) Енергия
Брой жители: (16)
Доходи от наем: (560) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: 1.Изискан ресторант; 2.Будка за сандвичи
Доходи от задоволени нужди: 1 (100); 2 (220); 1+2 (320)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Събери наем от тази сграда (10) Опит +10%
2. Събери наем от максимална градска енергия (15) Доходи от задоволени нужди +10%
3. Събери наем от 1 оборудвано модерно подобрение (20) Доходи от наем +10%
4. Събери наем от студентите (30) Опит +25%
5. Събери наем от капиталистите (40) Доходи от задоволени нужди +25%


 

Екологична къща
От кметско ниво: 9

Строителни разрешения: 7
Строителни разрешения закупени с Метро: 2 (Цена за 1 - 22 Метро)

Полета за строеж: 2х3
Строителни разходи: 1 200 Сити кредити
Фази на строителство: 
1 – 10х Дървен материал / 00:03:00
2 – 15х Дървен материал / 00:04:30
3 – 25х Греди / 00:05:30
Време за събиране на наем: (90) Минути


[​IMG]Нива на Екологична къща


Ниво 1
Ефекти: (-18) Настроение; (-9) Енергия

Брой жители: (8)
Доходи от наем: (60) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Изискан ресторант
Доходи от задоволени нужди: (60)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (15) Наема

Ниво 2
Строителни разходи: 4500 СК
Фази на строителство: 
1 - 30х Дървен материал / 00:06:30
2 - 60х Дървен материал / 00:13:00
3 - 100х Греди / 00:16:00

Ефекти: (-36) Настроение; (-18) Енергия
Брой жители: (16)
Доходи от наем: (120) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: 1.Изискан ресторант; 2.Будка за сандвичи
Доходи от задоволени нужди: 1 (60); 2 (100); 1+2 (160)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (45) Наема

Ниво 3
Строителни разходи: 22 000 СК
Фази на строителство: 
1 - 150х Дървен материал / 00:15:00
2 - 250х Греди / 00:19:00
3 - 10х Тухли / 00:45:00

Ефекти: (-54) Настроение; (-27) Енергия
Брой жители: (32)
Доходи от наем: (240) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: 1.Изискан ресторант; 2.Будка за сандвичи
Доходи от задоволени нужди: 1 (60); 2 (100); 1+2 (160)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Събери наем от тази сграда (15) Опит +10%
2. Събери наем от максимално настроение в града (25) Доходи от задоволени нужди +10%
3. Събери наем от 1 оборудвано модерно подобрение (35) Доходи от наем +10%
4. Събери наем от работниците (50) Опит +25%
5. Събери наем от капиталистите (75) Доходи от задоволени нужди +25%


 

Градска вила

От кметско ниво: 10
Строителни разрешения: 7
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма
Полета за строеж: 2х2
Строителни разходи: 2 000 Сити кредити
Фази на строителство:
1 – 45х Дървен материал / 00:06:15 
2 – 75х Греди / 00:07:45 
Време за събиране на наем: (120) Минути

[​IMG]


Нива на градска вила

Ниво 1
Ефекти: (-30) Настроение; (-15) Енергия
Брой жители: (4) Работници
Доходи от наем: (40) Точки за производство
Нужди от търговски сгради: Сергия за зеленчуци
Доходи от задоволени нужди: (12)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (80) Наема

Ниво 2
Строителни разходи: 18 000 СК
Фази на строителство: 
1 - 150х Греди / 00:06:30 
2 - 25х Тухли / 00:30:00

Ефекти: (-60) Настроение; (-30) Енергия
Брой жители: (8) Работници
Доходи от наем: (80) Точки за производство 
Нужди от търговски сгради: 1. Сергия за зеленчуци; 2.Изискан ресторант
Доходи от задоволени нужди: 1 (12);2 (80);1+2 (92)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (200) Наема

Ниво 3
Строителни разходи: 79 000 СК
Фази на строителство: 
1 - 500х Греди / 00:15:00
2 - 1000х Греди / 00:30:00
3 - 175х Тухли / 01:00:00

Ефекти: (-90) Настроение; (-45) Енергия
Брой жители: (16) Работници
Доходи от наем: (160) Точки за производство
Нужди от търговски сгради: 1.Сергия за зеленчуци; 2.Изискан ресторант; 3.Будка за сандвичи
Доходи от задоволени нужди: 1 (12); 2 (80); 3 (140); 1+2+3 (232)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Събери наем от работниците (15) Опит +10%
2. Събери наем от максимална градска енергия (30) Доходи от задоволени нужди +10%
3. Спечели ТО (1500) Доходи от наем +10%
4. Спечели точки за производство (20000) Опит +25%
5. Събери наем от 3 оборудвани класически подобрения (70) Доходи от задоволени нужди +25%

 
Носталгична къща
От кметско ниво: 11

Строителни разрешения: 7
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма

Полета за строеж: 2х3
Строителни разходи: 3 500 Сити кредити
Фази на строителство: 
1 – 20х Дървен материал / 00:03:30
2 – 40х Дървен материал / 00:07:00
3 – 80х Греди / 00:10:00
Време за събиране на наем: (180) Минути


[​IMG]


 

Нива на Носталгична къща
Ниво 1

Ефекти: (-22) Настроение; (-11) Енергия
Брой жители: (8)
Доходи от наем: (120) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Изискан ресторант
Доходи от задоволени нужди: (80)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (15) Наема

Ниво 2
Строителни разходи: 13 000 СК
Фази на строителство: 
1 - 100х Дървен материал / 00:12:00
2 - 200х Греди / 00:18:00
3 - 260х Греди / 00:25:00

Ефекти: (-44) Настроение; (-22) Енергия
Брой жители: (16)
Доходи от наем: (240) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Изискан ресторант
Доходи от задоволени нужди: (80)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (30) Наема

Ниво 3
Строителни разходи: 55 000 СК
Фази на строителство: 
1 - 250х Дървен материал / 00:25:00
2 - 400х Греди / 00:30:00
3 - 500х Греди / 00:35:00
4 - 30х Тухли / 00:55:00

Ефекти: (-66) Настроение; (-33) Енергия
Брой жители: (32)
Доходи от наем: (480) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: 1.Изискан ресторант; 2.Будка за сандвичи; 3.Смути-бар
Доходи от задоволени нужди: 1 (80); 2 (300); 3 (420); 1+2+3 (800)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Събери наем от 1 оборудвано класическо подобрение (10) Опит +10%
2. Събери наем от студентите (20) Доходи от задоволени нужди +10%
3. Спечели ТО (3500) Доходи от наем +10%
4. Спечели Сити кредити (50000) Опит +25%
5. Събери намерени предмети от седмичния куест за тази сграда (350) Доходи от задоволени нужди +25%
 
 
Водна кула
(Специална сграда)


От кметско ниво: 13
Строителни разрешения: Няма
Строителни разрешения закупени с Метро: 7
 (Цена за 1 - 45 Метро)
Полета за строеж: 2х2
Строителни разходи: 4 500 СК
Фази на строителство: 
1 – 25х Греди
 / 00:02:00
2 – 50х Дървен материал / 00:05:30
3 – 100х Греди / 00:08:15
Време за събиране на наем: (8) Часа
[​IMG]

Нива на Водна кула

Ниво 1
Ефекти: (-12) Настроение; (-6) Енергия
Брой жители: (4)
Доходи от наем: (200) СК
Нужди от търговски сгради: Изискан ресторант
Доходи от задоволени нужди: (160)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (10) Наема

 

Ниво 2
Строителни разходи: 14 000 СК
Фази на строителство: 
1 - 25х Дървен материал / 00:02:45
2 - 80 Греди / 00:06:45
3 - 150 Греди / 00:13:00
4 - 10 Тухли / 00:20:00

Ефекти: (-24) Настроение; (-12) Енергия
Брой жители: (8)
Доходи от наем: (400) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Изискан ресторант; 2.Будка за сандвичи
Доходи от задоволени нужди: 1 (160); 2 (320); 1+2 (480)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (20) Наема

 

Ниво 3
Строителни разходи: 45 000 СК
Фази на строителство:
1 - 100х Дървен материал / 00:07:30
2 - 250х Греди / 00:14:00
3 - 500х Греди / 00:30:00
4 - 35х Тухли / 00:40:00

Ефекти: (-36) Настроение; (-18) Енергия
Брой жители: (16)
Доходи от наем: (800) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Изискан ресторант; 2.Будка за сандвичи; 3.Смути-бар
Доходи от задоволени нужди: 1 (160); 2 (320); 3 (620); 1+2+3 (1 100)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Използвай Х-Пресо (15) Опит +10%
2. Спечели ТО (2500) Доходи от наем +10%
3. Събери наем от максимално настроение в града (20) Доходи от задоволени нужди +10%
4. Събери наем от капиталистите (25) Настроение -10%
Енергия -10%
5. Събери намерени предмети от седмичния куест за тази сграда (250) Таймер за наеми -10%

Дизайнерска двуетажна къща
От кметско ниво: 14
Строителни разрешения: 7
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма

Полета за строеж: 3х2
Строителни разходи: 14 000 СК
Фази на строителство: 
1 – 70х Греди / 00:06:00
2 – 60х Дървен материал / 00:07:00
3 – 120х Дървен материал / 00:14:00
4 – 10х Тухли / 00:20:00
Време за събиране на наем: (6) Часа


[​IMG]Нива на Дизайнерска двуетажна къща
Ниво 1


Ефекти: (-28) Настроение; (-14) Енергия
Брой жители: (8)
Доходи от наем: (180) СК
Нужди от търговски сгради: Изискан ресторант
Доходи от задоволени нужди: (140)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (10) Наема

 

Ниво 2
Строителни разходи: 40 000 СК
Фази на строителство: 
1 - 100х Греди / 00:07:00
2 - 200х Греди / 00:14:00
3 - 20х Тухли / 00:30:00
4 - 35х Тухли / 00:45:00

Ефекти: (-56) Настроение; (-28) Енергия
Брой жители: (16)
Доходи от наем: (360) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Изискан ресторант; 2.Будка за сандвичи; 3.Смути-бар
Доходи от задоволени нужди: 1 (140); 2 (200); 3 (320); 1+2+3 (660)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (30) Наема

 

Ниво 3
Строителни разходи: 150 000 СК
Фази на строителство: 
1 - 500х Греди / 00:20:00
2 - 80х Тухли / 00:45:00
3 - 100х Тухли / 00:55:00
4 - 500х Дървени дъски / 01:15:00

Ефекти: (-84) Настроение; (-42) Енергия
Брой жители: (32)
Доходи от наем: (720) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Изискан ресторант; 2.Будка за сандвичи; 3.Смути-бар
Доходи от задоволени нужди: 1 (140); 2 (200); 3 (320); 1+2+3 (660)

Майсторски нива

  Условие Награда
1. Събери наем от 1 оборудвано класическо подобрение (10) Опит +10%
2. Събери наем от капиталистите (20) Доходи от наем +10%
3. Спечели ТО (3500) Доходи от задоволени нужди +10%
4. Спечели Сити кредити (50000) Настроение -10%
Енергия -10%
5. Събери намерени предмети от седмичния куест за тази сграда (500) Таймер за наеми -10%

Къщи Близнаци
От кметско ниво: 15
Строителни разрешения: 7
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма
Полета за строеж: 2х3
Строителни разходи: 21 000 СК
Фази на строителство:
1 – 100х Греди / 00:07:45 
2 – 175х Греди / 00:14:00 
3 – 10х Тухли / 00:16:00 
4 – 20х Тухли / 00:30:00 
Време за събиране на наем: (6) Часа

[​IMG]

Нива на къщи близнаци


Ниво 1
Ефекти: (-45) Настроение; (-23) Енергия
Брой жители: (8) Работници
Доходи от наем: (140) ТП
Нужди от търговски сгради: Изискан ресторант
Доходи от задоволени нужди: (100)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (50) Наема

Ниво 2
Строителни разходи: 67 000 СК
Фази на строителство: 
1 - 250х Греди / 00:11:00
2 - 500х Греди / 00:20:00 
3 - 75х Тухли / 00:40:00
4 - 100х Тухли / 
00:50:00 

Ефекти: (-90) Настроение; (-46) Енергия
Брой жители: (16) Работници
Доходи от наем: (280) ТП
Нужди от търговски сгради: 1.Изискан ресторант; 2.Будка за сандвичи
Доходи от задоволени нужди: 1 (100); 2 (220); 1+2 (320)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (125) Наема

Ниво 3
Строителни разходи: 290 000 СК
Фази на строителство: 
1 - 750х Греди / 00:20:00 
2 - 100х Тухли / 00:30:00
3 - 350х Дървени дъски / 00:40:00
4 - 250х Тухли / 01:15:00
5 - 250 Керемиди / 02:15:00 

Ефекти: (-135) Настроение; (-69) Енергия
Брой жители: (32) Работници
Доходи от наем: (560) ТП
Нужди от търговски сгради: 1.Изискан ресторант; 2.Будка за сандвичи; 3.Смути-бар
Доходи от задоволени нужди: 1 (100); 2 (220); 3 (440); 1+2+3 (760)


Майсторски нива

# Условие Награда
1. Събери наем от работниците (15) Опит +10%
2. Събери наем от максимална градска енергия (20) Доходи от наем +10%
3. Спечели ТО (3500) Доходи от задоволени нужди +10%
4. Спечели точки за производство (50) Настроение -10%
Енергия -10%
5. Събери наем от 3 оборудвани модерни подобрения (50) Таймер за наеми -10%

 
Модерни Къщи Близнаци 
От кметско ниво: 16
Строителни разрешения: 7
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма
Полета за строеж: 2х3
Строителни разходи: 28 000 СК
Фази на строителство:
1 – 100х Дървен материал / 00:08:30
2 – 200х Греди / 00:13:00
3 – 15х Тухли / 00:16:00
4 – 25х Тухли / 00:27:00
Време за събиране на наем: (4) Часа
Нива на Модерни къщи близнаци

Ниво 1 
Ефекти: (-32) Настроение; (-16) Енергия
Брой жители: (8)
Доходи от наем: (140)
 СК
Нужди от търговски сгради: Изискан ресторант
Доходи от задоволени нужди: (100)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (85) Наема


Ниво 2
Строителни разходи: 81 000 СК
Фази на строителство: 
1 - 250х Греди / 00:10:00
2 - 50х Тухли / 00:23:00
3 - 75х Тухли / 00:35:00
4 - 250х Дървени дъски / 00:45:00

Ефекти: (-64) Настроение; (-32) Енергия
Брой жители: (16)
Доходи от наем: (280)
 СК
Нужди от търговски сгради: 1.Изискан ресторант ; 2.Будка за сандвичи
Доходи от задоволени нужди: 1 (100); 2 (220); 1+2 (320)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (210) Наема


Ниво 3
Строителни разходи: 333 000 СК
Фази на строителство: 
1 - 500х Греди / 00:15:00
2 - 100х Тухли / 00:30:00
3 - 150х Тухли / 00:45:00
4 - 500х Дървени дъски / 01:00:00
5 - 200х Керемиди / 02:00:00

Ефекти: (-96) Настроение; (-48) Енергия
Брой жители: (32)
Доходи от наем: (560)
 СК
Нужди от търговски сгради: 1.Изискан ресторант; 2.Будка за сандвичи; 3.Смути-бар
Доходи от задоволени нужди: 1 (100); 2 (220); 3 (420); 1+2+3 (740)


Майсторски нива

  Условие Награда
1. Събери наем от 2 оборудвани класически подобрения (15) Опит +10%
2. Събери наем от работниците (25) Доходи от задоволени нужди +10%
3. Спечели Сити кредити (50000) Доходи от наем +10%
4. Събери наем от 1 оборудвано луксозно подобрение (50) Опит +25%
5. Събери намерени предмети от седмичния куест за тази сграда (500) Доходи от задоволени нужди +25%

Уютна многофамилна къща

От кметско ниво: 17

Строителни разрешения: 5
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма

Полета за строеж: 3х3
Строителни разходи: 36 000 СК
Фази на строителство: 
1 – 100х Греди / 00:06:00
2 – 150х Греди / 00:09:00
3 – 20х Тухли / 00:17:00
4 – 50х Тухли / 00:40:00
Време за събиране на наем: (2) Часа


[​IMG]


Нива на Уютна многофамилна къща

Ниво 1

Ефекти: (-34) Настроение; (-17) Енергия
Брой жители: (20)
Доходи от наем: (120) СК
Нужди от търговски сгради: Бирария
Доходи от задоволени нужди: (100)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (45) Наема

Ниво 2
Строителни разходи: 72 000 СК
Фази на строителство: 
1 - 300х Греди / 00:14:00
2 - 400х Греди / 00:19:00
3 - 50х Тухли / 00:35:00
4 - 80х Тухли / 00:50:00

Ефекти: (-68) Настроение; (-34) Енергия
Брой жители: (40)
Доходи от наем: (240) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Бирария; 2.Будка за сандвичи; 
Доходи от задоволени нужди: 1 (100); 2 (180); 1+2 (280)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (120) Наема

Ниво 3
Строителни разходи: 240 000 СК
Фази на строителство: 
1 - 500х Греди / 00:19:00
2 - 1200х Греди / 00:45:00
3 - 250х Тухли / 01:45:00
4 - 800х Дървени дъски / 02:00:00
5 - 50х Гранитни плочи / 03:00:00

Ефекти: (-102) Настроение; (-51) Енергия
Брой жители: (80)
Доходи от наем: (480) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Бирария; 2.Будка за сандвичи; 3.Смути-бар
Доходи от задоволени нужди: 1 (100); 2 (180); 3 (380); 1+2+3 (660)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Събери наем от 1 оборудвано класическо подобрение (20) Опит +10%
2. Събери наем от работниците (40) Доходи от задоволени нужди +10%
3. Спечели ТО (7000) Доходи от наем +10%
4. Спечели точки за производство (50000) Опит +25%
5. Събери наем от 2 оборудвани луксозни подобрения (100) Доходи от задоволени нужди +25%

Жилищен блок
(Специална сграда)

От кметско ниво: 18
Строителни разрешения: Няма
Строителни разрешения закупени с Метро: 7 (Цена за 1 - 50 Метро)
Полета за строеж: 3х3
Строителни разходи: 20 000 СК
Фази на строителство:
1 – 100х Греди / 00:04:30
2 – 150х Греди / 00:06:30
3 – 20х Тухли / 00:11:00
4 – 40х Тухли / 00:20:00
Време за събиране на наем: (6) Часа

[​IMG]
Нива на Жилищен блок

Ниво 1
Ефекти: (-27) Настроение; (-14) Енергия
Брой жители: (40) Работници
Доходи от наем: (340) ТП
Нужди от търговски сгради: Бирария
Доходи от задоволени нужди: (260)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (75) Наема

Ниво 2 
Строителни разходи: 55 000 СК
Фази на строителство: 
1 - 150х Греди / 00:06:15
2 - 250х Греди / 00:11:00
3 - 35х Тухли / 00:15:00 
4 - 50х Тухли / 00:20:00 
5 - 200х Дървени дъски / 00:35:00 

Ефекти: (-54) Настроение; (-28) Енергия
Брой жители: (80) Работници
Доходи от наем: (680) ТП
Нужди от търговски сгради: 1.Кафе-сладкарница; 2.Пицария "Рома"; 3.Бирария
Доходи от задоволени нужди: 1 (560); 2 (460); 3 (260); 1+2+3 (1 280)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (175) Наема

Ниво 3 
Строителни разходи: 175 000 СК
Фази на строителство: 
1 - 50х Тухли / 00:11:00 
2 - 100х Тухли / 00:25:00 
3 - 300х Дървени дъски / 00:30:00 
4 - 85х Керемиди / 00:40:00 
5 - 500х Дървени дъски / 00:50:00 

Ефекти: (-81) Настроение; (-42) Енергия
Брой жители: (160) Работници
Доходи от наем: (1 360) ТП
Нужди от търговски сгради: 1.Кафе-сладкарница; 2.Пицария "Рома"; 3.Бирария; 4.Стадион
Доходи от задоволени нужди: 1 (560); 2 (460); 3 (260); 4 (1 000) 1+2+3+4 (2280)


Майсторски нива

# Условие Награда
1. Използвай Х-Пресо (20) Опит +10%
2. Спечели ТО (7500) Доходи от наем +10%
3. Събери наем от 3 оборудвани класически подобрения (30) Доходи от задоволени нужди +10%
4. Събери наем от 2 оборудвани луксозни подобрения (40) Настроение -10%
Енергия -10%
5. Събери наем от 1 оборудвано епично подобрение (50) Таймер за наеми -10%

Градска многофамилна къща

От кметско ниво: 19
Строителни разрешения: 5
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма

Полета за строеж: 3х3
Строителни разходи: 68 000 СК
Фази на строителство: 
1 – 100х Греди / 00:05:30
2 – 30х Тухли / 00:18:00
3 – 400х Греди / 00:20:00
4 – 50х Тухли / 00:30:00
5 – 200х Дървени дъски / 00:45:00
Време за събиране на наем: (5) Часа


[​IMG]Нива на Градска многофамилна къща

Ниво 1 

Ефекти: (-38) Настроение; (-19) Енергия
Брой жители: (20)
Доходи от наем: (240) СК
Нужди от търговски сгради: Бирария
Доходи от задоволени нужди: (180)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (25) Наема

 

Ниво 2

Строителни разходи: 140 000 СК
Фази на строителство: 
1 - 250х Греди / 00:12:00
2 - 50х Тухли / 00:25:00
3 - 750х Греди / 00:35:00
4 - 250х Дървени дъски / 00:45:00
5 - 150х Тухли / 01:15:00

Ефекти: (-76) Настроение; (-38) Енергия
Брой жители: (40)
Доходи от наем: (480) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Бирария; 2.Смути-бар
Доходи от задоволени нужди: 1 (180); 2 (360); 1+2 (540)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (60) Наема

 

Ниво 3

Строителни разходи: 320 000 СК
Фази на строителство: 
1 - 500х Греди / 00:17:00
2 - 1000х Греди / 00:35:00
3 - 300х Тухли / 01:45:00
4 - 450х Тухли / 02:45:00
5 - 100х Гранитни плочи / 04:15:00

Ефекти: (-114) Настроение; (-57) Енергия
Брой жители: (80)
Доходи от наем: (960) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Стадион; 2.Смути-бар; 3.Бирария; 4.Кафе-сладкарница
Доходи от задоволени нужди: 1 (800); 2 (360); 3 (180); 4 (680) 1+2+3+4 (2020)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Събери наем от 2 оборудвани класически подобрения (10) Опит +10%
2. Събери наем от работниците (20) Доходи от задоволени нужди +10%
3. Събери наем от 2 оборудвани модерни подобрения (30) Доходи от наем +10%
4. Спечели ТО (15000) Опит +25%
5. Събери наем от 2 оборудвани луксозни подобрения (50) Доходи от задоволени нужди +25%

Модерна къща на кея

От кметско ниво: 20
Строителни разрешения: 5
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма
Полета за строеж: 2х2
Парцел за строеж: Бряг
Строителни разходи: 15 000 СК
Фази на строителство:
1 – 75х Греди / 00:02:30
2 – 10х Тухли / 00:08:30
3 – 400х Греди / 00:12:00
4 – 50х Тухли / 00:45:00
Време за събиране на наем: (3) Часа

[​IMG]

Нива на Модерна къща на кея

Ниво 1
Ефекти: (-30) Настроение; (-15) Енергия
Брой жители: (4)
Доходи от наем: (100) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: Изискан ресторант
Доходи от задоволени нужди: (80)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (110) Наема

Ниво 2 
Строителни разходи: 46 000 СК
Фази на строителство:
1 – 250х Греди / 00:07:45
2 – 25х Тухли / 00:18:00
3 – 50х Тухли / 00:35:00
4 – 400х Дървени дъски / 00:50:00

Ефекти: (-60) Настроение; (-30) Енергия
Брой жители: (8)
Доходи от наем: (200) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: 1.Изискан ресторант ; 2.Бирария
Доходи от задоволени нужди: 1 (80); 2 (140); 1+2 (220)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (270) Наема

Ниво 3 
Строителни разходи: 240 000 СК
Фази на строителство: 
1 – 500х Греди / 00:11:00
2 – 1000х Греди / 00:20:00
3 – 300х Тухли / 00:35:00
4 – 450х Дървени дъски / 00:45:00
5 - 100х Тухли / 02:00:00 

Ефекти: (-90) Настроение; (-45) Енергия
Брой жители: (16)
Доходи от наем: (400) Сити кредити
Нужди от търговски сгради: 1.Изискан ресторант; 2.Бирария ; 3.Будка за сандвичи
Доходи от задоволени нужди: 1 (80); 2 (140); 3 (300); 1+2+3 (520)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Събери наем от 2 оборудвани класически подобрения (15) Доходи от наем +10%
2. Събери наем от капиталистите (30) Опит +10%
3. Спечели ТО (4000) Настроение -15%
Енергия -15%
4. Събери наем от максимално настроение в града (60) Наем +15%
5. Събери намерени предмети от седмичния куест за тази сграда (400) Опит +15%
Студио апартаменти

От кметско ниво: 21
Строителни разрешения: 5
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма
Полета за строеж: 3х3
Строителни разходи: 97 000 СК
Фази на строителство:
1 – 250х Греди / 00:11:00 
2 – 500х Греди / 00:20:00 
3 – 75х Тухли / 00:35:00 
4 - 100х Тухли / 00:45:00 
5 - 300х Дървени дъски / 00:50:00 
Време за събиране на наем: (12) Часа

[​IMG]

Нива на Студио апартаменти

Ниво 1
Ефекти: (-63) Настроение; (-33) Енергия
Брой жители: (40) Работници
Доходи от наем: (300) ТП
Нужди от търговски сгради: 1.Изискан ресторант; 2.Бирария
Доходи от задоволени нужди: 1 (120); 2 (200); 1+2 (320)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (65) Наема

Ниво 2 
Строителни разходи: 240 000 СК
Фази на строителство:
1 - 750 Греди / 00:25:00
2 - 125 Тухли / 00:35:00
3 - 400 Дървени дъски / 00:50:00
4 - 200 Тухли / 01:00:00
5 - 150 Керемиди / 
01:30:00
Ефекти: (-126) Настроение; (-66) Енергия
Брой жители: (80) Работници
Доходи от наем: (600) ТП
Нужди от търговски сгради: 1.Смути-бар; 2.Бирария; 3.Изискан ресторант
Доходи от задоволени нужди: 1 (440); 2 (200); 2 (120); 1+2+3 (760)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (175) Наема

Ниво 3 
Строителни разходи: 760 000 СК
Фази на строителство: 
1 - 150х Тухли / 00:25:00
2 - 250х Тухли / 00:45:00
3 - 750х Дървени дъски / 01:00:00
4 - 250х Керемиди / 01:30:00
5 - 1500х Дървени дъски / 02:15:00
6 - 450х Керемиди / 02:45:00

Ефекти: (-189) Настроение; (-99) Енергия
Брой жители: (160) Работници
Доходи от наем: (1 200) ТП
Нужди от търговски сгради: 1.Смути-бар; 2.Бирария; 3.Изискан ресторант; 4.Стадион
Доходи от задоволени нужди: 1 (440); 2 (200); 3 (120); 4 (1 000) 1+2+3+4 (1760)


Майсторски нива

# Условие Награда
1. Събери наем от работниците (10) Настроение -10%
Енергия -10%
2. Събери наем от максимална градска енергия (20) Доходи от задоволени нужди +10%
3. Спечели ТО (7000) Опит +10%
4. Спечели точки за производство (100000) Таймер за наеми -10%
5. Събери наем от 3 оборудвани луксозни подобрения (50) Опит +15%

 

Жилищен комплекс

От кметско ниво: 23
Строителни разрешения: 5
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма

Полета за строеж: 3х3
Строителни разходи: 160 000 СК
Фази на строителство: 
1 – 150х Греди / 00:05:30
2 – 50х Тухли / 00:18:00
3 – 150х Дървени дъски / 00:20:00
4 – 120х Тухли / 00:45:00
5 – 100х Керемиди / 01:15:00
Време за събиране на наем: (10) Часа


[​IMG]


Нива на Жилищен комплекс

Ниво 1
Ефекти: (-46) Настроение; (-23) Енергия
Брой жители: (20)
Доходи от наем: (340) СК
Нужди от търговски сгради: Бирария
Доходи от задоволени нужди: (260)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (20) Наема

 

Ниво 2
Строителни разходи: 300 000 СК
Фази на строителство:
1 - 700х Греди / 00:20:00
2 - 120х Тухли / 00:35:00
3 - 350х Дървени дъски / 00:45:00
4 - 200х Тухли / 01:00:00
5 - 160х Керемиди / 01:30:00

Ефекти: (-92) Настроение; (-46) Енергия
Брой жители: (40)
Доходи от наем: (680) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Кафе-сладкарница; 2.Пицария „Рома”; 3.Бирария
Доходи от задоволени нужди: 1 (540); 2 (500); 3 (260) 1+2+3 (1 300)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (50) Наема

 

Ниво 3
Строителни разходи: 760 000 СК
Фази на строителство:
1 - 200х Тухли / 00:40:00
2 - 400х Тухли / 01:30:00
3 - 1200х Дървени дъски / 01:45:00
4 - 500х Керемиди / 03:30:00
5 - 150х Гранитни плочи / 05:15:00

Ефекти: (-138) Настроение; (-69) Енергия
Брой жители: (80)
Доходи от наем: (1 360) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Стадион; 2.Бирария; 3.Пицария „Рома”; 4.Кафе-сладкарница
Доходи от задоволени нужди: 1 (1 000); 2 (260); 3 (500); 4 (540) 1+2+3+4 (2 300)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Използвай Х-Пресо (20) Опит +10%
2. Събери наем от капиталистите (20) Доходи от наем +10%
3. Събери намерени предмети от седмичния куест за тази сграда (500) Доходи от задоволени нужди +10%
4. Спечели Сити кредити (150000) Настроение -10%
Енергия -10%
5. Събери наем от 2 оборудвани луксозни подобрения (40) Таймер за наеми -10%

Дизайнерски апартамент
(Специална сграда)

От кметско ниво: 24
Строителни разрешения: Няма
Строителни разрешения закупени с Метро: 7 (Цена за 1 - 55 Метро)
Полета за строеж: 3х3
Строителни разходи: 74 000 СК
Фази на строителство:
1 – 300х Греди / 00:07:30
2 – 75х Тухли / 00:18:00
3 – 200х Дървени дъски / 00:20:00
4 – 50х Керемиди / 00:25:00
Време за събиране на наем: (6) Часа

 
Нива на Дизайнерски апартамент

Ниво 1
Ефекти: (-24) Настроение; (-12) Енергия
Брой жители: (20)
Доходи от наем: (400) СК
Нужди от търговски сгради: Бирария
Доходи от задоволени нужди: (300)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (30) Наема

Ниво 2
Строителни разходи: 150 000 СК
Фази на строителство:
1 - 600х Греди / 00:07:30
2 - 150х Тухли / 00:18:00
3 - 400х Дървени дъски / 00:20:00
4 - 100х Керемиди / 00:25:00

Ефекти: (-48) Настроение; (-24) Енергия
Брой жители: (40)
Доходи от наем: (800) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Бирария ; 2.Кафе-сладкарница
Доходи от задоволени нужди: 1 (300); 2 (600); 1+2 (900)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (70) Наема

Ниво 3
Строителни разходи: 370 000 СК
Фази на строителство:
1 - 1000 Греди / 00:18:00
2 - 150х Тухли / 00:25:00
3 - 250х Тухли / 00:40:00
4 - 800х Дървени дъски / 01:00:00
5 - 300х Керемиди / 01:30:00

Ефекти: (-72) Настроение; (-36) Енергия
Брой жители: (80)
Доходи от наем: (1 600) СК 
Нужди от търговски сгради: 1.Бирария; 2.Кафе-сладкарница; 3.Стадион
Доходи от задоволени нужди: 1 (300); 2 (600); 3 (1 200); 1+2+3 (2 100)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Използвай Х-Пресо (20) Настроение -10%
Енергия -10%
2. Събери наем от 2 оборудвани класически подобрения (25) Доходи от задоволени нужди +10%
3. Събери наем от 3 оборудвани модерни подобрения (35) Опит +10%
4. Събери наем от 3 оборудвани луксозни подобрения (50) Таймер за наеми -10%
5. Събери намерени предмети от седмичния куест за тази сграда (1000) Опит +15%

 
Жилищен блок 

От кметско ниво: 26
Строителни разрешения: 5
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма

Полета за строеж: 3х3
Строителни разходи: 300 000 СК
Фази на строителство: 
1 – 400х Греди / 00:06:00
2 – 70х Тухли / 00:09:30
3 – 100х Тухли / 00:19:00
4 – 300х Дървени дъски / 00:25:00
5 – 100х Керемиди / 00:25:00
6 – 180х Керемиди / 00:40:00
Време за събиране на наем: (4) Часа


[​IMG]


Нива на Жилищен блок

Ниво 1
Ефекти: (-52) Настроение; (-26) Енергия
Брой жители: (40)
Доходи от наем: (220) СК
Нужди от търговски сгради: Бирария
Доходи от задоволени нужди: (160)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (50) Наема

 

Ниво 2
Строителни разходи: 580 000 СК
Фази на строителство:
1 - 150х Тухли / 00:35:00
2 - 120х Керемиди / 00:55:00
3 - 300х Тухли / 01:15:00
4 - 900х Дървени дъски / 01:30:00
5 - 300х Керемиди / 02:15:00
6 - 150х Гранитни плочи / 03:30:00

Ефекти: (-104) Настроение; (-52) Енергия
Брой жители: (80)
Доходи от наем: (440) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Смути-бар; 2.Фитнес студио; 3.Бирария
Доходи от задоволени нужди: 1 (340); 2 (300); 3 (160) 1+2+3 (800)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (120) Наема

 

Ниво 3

Строителни разходи: 1 300 000 СК
Фази на строителство:
1 - 400х Тухли / 01:15:00
2 - 500х Тухли / 01:30:00
3 - 1200х Дървени дъски / 01:30:00
4 - 400х Керемиди / 02:15:00
5 - 700х Керемиди / 04:00:00
6 - 300х Гранитни плочи / 06:00:00

Ефекти: (-156) Настроение; (-78) Енергия
Брой жители: (160)
Доходи от наем: (880) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Кафе сладкарница; 2.Бирария; 3.Фитнес студио; 4.Смути-бар
Доходи от задоволени нужди: 1 (640); 2 (160); 3 (300); 4 (340) 1+2+3+4 (1 440)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Събери наем от 2 оборудвани класически подобрения (15) Доходи от наем +10%
2. Събери наем от работниците (30) Опит +10%
3. Събери наем от 3 оборудвани модерни подобрения (40) Настроение -15%
Енергия -15%
4. Събери намерени предмети от седмичния куест за тази сграда (750) Наем +15%
5. Събери наем от 1 оборудвано епично подобрение (75) Опит +15%

Тропическа къща на кокили

От кметско ниво: 27
Строителни разрешения: 5
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма
Полета за строеж: 2х2
Парцел за строеж: Бряг
Строителни разходи: 19 000 СК
Фази на строителство:
1 – 250х Греди / 00:08:00
2 – 25х Тухли / 00:14:00
3 – 25х Керемиди / 00:30:00
4 – 250х Дървени дъски / 00:30:00
Време за събиране на наем: (6) Часа

[​IMG]

Нива на Тропическа къща на кокили

Ниво 1

Ефекти: (-36) Настроение; (-18) Енергия
Брой жители: (4)
Доходи от наем: (160) СК
Нужди от търговски сгради: Изискан ресторант
Доходи от задоволени нужди: (120)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (90) Наема

Ниво 2
Строителни разходи: 58 000 СК
Фази на строителство:
1 – 500х Греди / 00:13:00
2 – 75х Тухли / 00:25:00
3 – 250х Корк / 00:25:00
4 – 400х Дървени дъски / 00:40:00
5 - 100х Керемиди / 01:00:00

Ефекти: (-72) Настроение; (-36) Енергия
Брой жители: (8)
Доходи от наем: (320) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Изискан ресторант ; 2.Плаващ пазар
Доходи от задоволени нужди: 1 (120); 2 (220); 1+2 (340)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (220) Наема

Ниво 3
Строителни разходи: 300 000 СК
Фази на строителство:
1 – 750х Тухли / 00:18:00
2 – 400х Корк / 00:35:00
3 – 250х Тухли / 01:00:00
4 – 750х Дървени дъски / 01:00:00
5 - 200х Керемиди / 01:30:00

Ефекти: (-108) Настроение; (-54) Енергия
Брой жители: (16)
Доходи от наем: (640) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Изискан ресторант; 2.Плаващ пазар ; 3.Смути-бар
Доходи от задоволени нужди: 1 (120); 2 (220); 3 (460); 1+2+3 (800)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Използвай Х-Пресо (30) Настроение -10%
Енергия -10%
2. Спечели точки за производство (20000) Доходи от задоволени нужди +10%
3. Спечели Сити кредити (50000) Опит +10%
4. Събери наем от максимална градска енергия (50) Таймер за наеми -10%
5. Събери намерени предмети от седмичния куест за тази сграда (500) Опит +15%

Луксозна лодка-къща
(Специална сграда)

От кметско ниво: 30
Строителни разрешения: Няма
Строителни разрешения закупени с Метро: 5 (Цена за 1 - 58 Метро)
Полета за строеж: 3х2
Парцел за строеж: Плитка вода
Строителни разходи: 13 000 СК
Фази на строителство:
1 – 500х Греди / 00:09:00
2 – 50х Тухли / 00:13:00
3 – 300х Дървени дъски / 00:20:00
Време за събиране на наем: (4) Часа


[​IMG]
Нива на Луксозна лодка-къща

Ниво 1
Ефекти: (-19) Настроение; (-9) Енергия
Брой жители: (4)
Доходи от наем: (280) СК
Нужди от търговски сгради: Плаващ пазар
Доходи от задоволени нужди: (200)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (140) Наема

Ниво 2
Строителни разходи: 42 000 СК
Фази на строителство:
1 – 500х Греди / 00:09:30
2 – 75х Тухли / 00:18:00
3 – 300х Дървени дъски / 00:25:00
4 – 100х Керемиди / 00:50:00

Ефекти: (-38) Настроение; (-18) Енергия
Брой жители: (8)
Доходи от наем: (560) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Плаващ пазар ; 2.Плаващ ресторант
Доходи от задоволени нужди: 1 (200); 2 (400); 1+2 (600)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (350) Наема

Ниво 3
Строителни разходи: 210 000 СК
Фази на строителство:
1 – 75х Тухли / 00:14:00
2 – 400х Корк / 00:25:00
3 – 600х Дървени дъски / 00:40:00
4 – 200х Керемиди / 01:15:00

Ефекти: (-57) Настроение; (-27) Енергия
Брой жители: (16)
Доходи от наем: (1 120)
Нужди от търговски сгради: 1.Плаващ пазар ; 2.Плаващ ресторант
Доходи от задоволени нужди: 1 (200); 2 (400); 1+2 (600)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Събери наем от максимално настроение в града (20) Опит +10%
2. Събери наем от капиталистите (40) Доходи от задоволени нужди +10%
3. Събери намерени предмети от седмичния куест за тази сграда (500) Доходи от наем +10%
4. Спечели ТО (20000) Опит +25%
5. Събери наем от 3 оборудвани епични подобрения (90) Доходи от задоволени нужди +25%
Многоетажна къща

От кметско ниво: 31
Строителни разрешения: 5
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма

Полета за строеж: 3х3
Строителни разходи: 650 000 СК
Фази на строителство: 
1 – 80х тухли / 00:14:00
2 – 180х Дървени дъски / 00:19:00
3 – 180х Тухли / 00:30:00
4 – 500х Дървени дъски / 00:50:00
5 – 250х Керемиди / 01:30:00
6 – 350х Керемиди / 02:00:00
Време за събиране на наем: (8) Часа


[​IMG]

Нива на Многоетажна къща

Ниво 1
Ефекти: (-62) Настроение; (-31) Енергия
Брой жители: (40)
Доходи от наем: (300) СК
Нужди от търговски сгради: Бирария
Доходи от задоволени нужди: (220)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (35) Наема

 

Ниво 2
Строителни разходи: 1 300 000 СК
Фази на строителство:
1 - 150х Тухли / 00:20:00
2 - 500х Дървени дъски / 00:40:00
3 - 350х Керемиди / 01:45:00
4 - 1000х Тухли / 02:15:00
5 - 800х Керемиди / 03:45:00
6 - 250х Гранитни плочи / 5:45:00

Ефекти: (-124) Настроение; (-62) Енергия
Брой жители: (80)
Доходи от наем: (600) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Бирария; 2.Пицария "Рома"; 3.Фитнес студио
Доходи от задоволени нужди: 1 (220); 2 (520); 3 (400) 1+2+3 (1 140)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (80) Наема

 

Ниво 3
Строителни разходи: 2 500 000 СК
Фази на строителство:
1 - 600х Дървени дъски / 00:40:00
2 - 500х Тухли / 00:55:00
3 - 600х Керемиди / 02:15:00
4 - 1000х Керемиди / 03:30:00
5 - 1200х Плочки / 05:45:00
6 - 400х Гранитни плочи / 08:45:00

Ефекти: (-186) Настроение; (-93) Енергия
Брой жители: (160)
Доходи от наем: (1 200) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Бирария; 2.Пицария "Рома"; 3.Фитнес студио; 4.Стадион
Доходи от задоволени нужди: 1 (220); 2 (520); 3 (400); 4 (940) 1+2+3+4 (2 080)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Използвай Х-Пресо (30) Опит +10%
2. Спечели ТО (6000) Доходи от наем +10%
3. Събери наем от работниците (30) Доходи от задоволени нужди +10%
4. Спечели Сити кредити (125000) Настроение -10%
Енергия -10%
5. Събери наем от 2 оборудвани епични подобрения (50) Таймер за наеми -10%
Калифорнийско ранчо

От кметско ниво: 33
Строителни разрешения: 5
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма
Полета за строеж: 2х2
Строителни разходи: 21 000 СК
Фази на строителство:
1 – 50х Тухли / 00:11:00
2 – 150х Корк / 00:12:00
3 – 150х Тухли / 00:35:00
4 – 500х Дървени дъски / 00:40:00
Време за събиране на наем: (5) Часа

[​IMG]

Нива на Калифорнийско ранчо

Ниво 1
Ефекти: (-40) Настроение; (-20) Енергия
Брой жители: (4)
Доходи от наем: (120) СК
Нужди от търговски сгради: Магазин за сладолед
Доходи от задоволени нужди: (100)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (120) Наема

Ниво 2
Строителни разходи: 68 000 СК
Фази на строителство:
1 – 50х Тухли / 00:12:00
2 – 150х Корк / 00:14:00
3 – 250х Дървени дъски / 00:25:00
4 – 200х Тухли / 00:50:00
5 - 200х Керемиди / 01:45:00

Ефекти: (-80) Настроение; (-40) Енергия
Брой жители: (8)
Доходи от наем: (240) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Магазин за сладолед ; 2.Хотел със закуска
Доходи от задоволени нужди: 1 (100); 2 (200); 1+2 (300)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (310) Наема

Ниво 3
Строителни разходи: 350 000 СК
Фази на строителство:
1 – 200х Дървени дъски / 00:14:00
2 – 300х Корк / 00:20:00
3 – 250х Тухли / 00:40:00
4 – 250х Керемиди / 01:15:00
5 - 400х Плочки / 02:45:00

Ефекти: (-120) Настроение; (-60) Енергия
Брой жители: (16)
Доходи от наем: (480) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Магазин за сладолед; 2.Хотел със закуска ; 3.Смути-бар
Доходи от задоволени нужди: 1 (100); 2 (200); 3 (420); 1+2+3 (720)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Използвай Х-Пресо (30) Настроение -10%
Енергия -10%
2. Спечели ТО (3500) Доходи от задоволени нужди +10%
3. Събери наем от 3 оборудвани модерни подобрения (50) Опит +10%
4. Събери наем от максимална градска енергия (60) Таймер за наеми -10%
5. Събери намерени предмети от седмичния куест за тази сграда (500) Опит +15%
 
Небостъргач

 

От кметско ниво: 35
Строителни разрешения: 5
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма

Полета за строеж: 3х3
Строителни разходи: 1 100 000 СК
Фази на строителство: 
1 – 100х тухли / 00:14:00
2 – 200х Дървени дъски / 00:19:00
3 – 150х Керемиди / 00:40:00
4 – 300х Керемиди / 01:30:00
5 – 300х Плочки / 01:45:00
6 – 350х Плочки / 02:15:00
Време за събиране на наем: (14) Часа


[​IMG]
 

Нива на Небостъргач
 

Ниво 1
Ефекти: (-70) Настроение; (-35) Енергия
Брой жители: (40)
Доходи от наем: (380) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Пицария "Рома"; 2.Фитнес студио
Доходи от задоволени нужди: 1 (380); 2 (200) 1+2 (580)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (30) Наема

 

Ниво 2
Строителни разходи: 2 200 000 СК
Фази на строителство:
1 - 250х Тухли / 00:30:00
2 - 300х Плочки / 00:30:00
3 - 600х Керемиди / 02:15:00
4 - 600х Плочки / 03:00:00
5 - 1000х Керемиди / 03:45:00
6 - 350х Гранитни плочи / 05:30:00

Ефекти: (-140) Настроение; (-70) Енергия
Брой жители: (80)
Доходи от наем: (760) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Кафе-сладкарница; 2.Фитнес студио; 3.Пицария "Рома"
Доходи от задоволени нужди: 1 (580); 2 (200); 3 (380); 1+2+3 (1 160)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (70) Наема

 

Ниво 3
Строителни разходи: 4 000 000 СК
Фази на строителство:
1 - 450х Тухли / 00:40:00
2 - 1200х Дървени дъски / 01:15:00
3 - 1000х Керемиди / 03:00:00
4 - 1000х Плочки / 04:00:00
5 - 1500х Плочки / 06:15:00
6 - 500х Гранитни плочи / 9:30:00

Ефекти: (-210) Настроение; (-105) Енергия
Брой жители: (160)
Доходи от наем: (1 520) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Кафе-сладкарница; 2.Фитнес студио; 3.Пицария "Рома"; 4.Стадион
Доходи от задоволени нужди: 1 (580); 2 (200); 3 (380); 4 (1 200); 1+2+3+4 (2 360)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Използвай Х-Пресо (30) Опит +10%
2. Спечели ТО (7500) Доходи от наем +10%
3. Спечели точки за производство (60000) Доходи от задоволени нужди +10%
4. Спечели образователни точки (90000) Настроение -10%
Енергия -10%
5. Събери наем от 3 оборудвани луксозни подобрения (50) Таймер за наеми -10%
 
Лодка-къща "Наутилиус"

От кметско ниво: 38
Строителни разрешения: 5
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма
Полета за строеж: 2х3
Парцел за строеж: Плитка вода
Строителни разходи: 32 000 СК
Фази на строителство:
1 – 75х Тухли / 00:13:00
2 – 150х Тухли / 00:25:00
3 – 500х Корк / 00:45:00
4 – 750х Дървени дъски / 01:00:00
Време за събиране на наем: (3) Часа

[​IMG]

Нива на Лодка-къща "Наутилиус"

Ниво 1 
Ефекти: (-60) Настроение; (-30) Енергия
Брой жители: (4)
Доходи от наем: (140) СК
Нужди от търговски сгради: Плаващ пазар
Доходи от задоволени нужди: (120)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (160) Наема

Ниво 2 
Строителни разходи: 100 000 СК
Фази на строителство:
1 – 250х Тухли / 00:25:00
2 – 50х Корк / 00:30:00
3 – 750х Дървени дъски / 00:45:00
4 – 250х Тухли / 01:00:00
5 - 150х Керемиди / 02:00:00

Ефекти: (-120) Настроение; (-60) Енергия
Брой жители: (8)
Доходи от наем: (280) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Плаващ пазар ; 2.Плаващ ресторант
Доходи от задоволени нужди: 1 (120); 2 (220); 1+2 (340)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (400) Наема

Ниво 3 
Строителни разходи: 500 000 СК
Фази на строителство:
1 – 250х Тухли / 00:30:00
2 – 800х Корк / 00:50:00
3 – 1000х Дървени дъски / 01:00:00
4 – 800х Тухли / 01:45:00
5 - 800х Керемиди / 03:30:00

Ефекти: (-180) Настроение; (-90) Енергия
Брой жители: (16)
Доходи от наем: (560) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Плаващ пазар ; 2.Плаващ ресторант
Доходи от задоволени нужди: 1 (120); 2 (220); 1+2 (340)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Събери наем от 3 оборудвани класически подобрения (20) Доходи от наем +10%
2. Спечели ТО (3500) Опит +10%
3. Спечели образователни точки (20000) Настроение -15%
Енергия -15%
4. Събери наем от максимално настроение в града (75) Наем +15%
5. Събери намерени предмети от седмичния куест за тази сграда (750) Опит +15%

Апартаменти на кея 

От кметско ниво: 41
Строителни разрешения: 5
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма
Полета за строеж: 2х3
Парцел за строеж: Бряг
Строителни разходи: 30 000 СК
Фази на строителство:
1 – 50х Тухли / 00:08:00
2 – 200х Корк / 00:16:00
3 – 400х Дървени дъски / 00:30:00
4 – 150х Керемиди / 00:50:00
5 - 200х Плочки / 01:30:00
Време за събиране на наем: (1) Час

[​IMG]
Нива на Апартаменти на кея 

Ниво 1
Ефекти: (-64) Настроение; (-32) Енергия
Брой жители: (8)
Доходи от наем: (60) СК
Нужди от търговски сгради: Магазин за сладолед
Доходи от задоволени нужди: (60)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (340) Наема

Ниво 2
Строителни разходи: 92 000 СК
Фази на строителство:
1 – 150х Тухли / 00:20:00
2 – 400х Корк / 00:30:00
3 – 600х Дървени дъски / 00:45:00
4 – 200х Керемиди / 01:00:00
5 - 400х Плочки / 02:30:00

Ефекти: (-128) Настроение; (-64) Енергия
Брой жители: (16)
Доходи от наем: (120) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Магазин за сладолед ; 2.Плаващ пазар
Доходи от задоволени нужди: 1 (60); 2 (120); 1+2 (180)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (840) Наема

Ниво 3 
Строителни разходи: 440 000 СК
Фази на строителство:
1 – 400х Дървени дъски / 00:25:00
2 – 600х Корк / 00:40:00
3 – 400х Керемиди / 01:30:00
4 – 2000х Корк / 02:15:00
5 - 600х Плочки / 03:15:00

Ефекти: (-192) Настроение; (-96) Енергия
Брой жители: (32)
Доходи от наем: (240) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Магазин за сладолед; 2.Плаващ пазар; 3.Хотел със закуска
Доходи от задоволени нужди: 1 (60); 2 (120); 3 (180); 1+2+3 (360)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Събери наем от студентите (30) Опит +10%
2. Спечели образователни точки (20000) Доходи от наем +10%
3. Спечели Сити кредити (50000) Доходи от задоволени нужди +10%
4. Спечели точки за производство (50000) Опит +25%
5. Събери наем от 2 оборудвани епични подобрения (150) Доходи от задоволени нужди +25%

Скандинавска къща

От кметско ниво: 43
Строителни разрешения: 5
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма
Полета за строеж: 2х2
Строителни разходи: 23 000 СК
Фази на строителство:
1 – 25х Тухли / 00:04:45
2 – 100х Корк / 00:10:00
3 – 200х Дървени дъски / 00:20:00
4 – 200х Тухли / 00:40:00
5 - 200х Керемиди / 01:15:00
Време за събиране на наем: (6) Часа

[​IMG]
Нива на Скандинавска къща

Ниво 1
Ефекти: (-46) Настроение; (-23) Енергия
Брой жители: (4)
Доходи от наем: (140) СК
Нужди от търговски сгради: Магазин за сладолед
Доходи от задоволени нужди: (120)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (120) Наема

Ниво 2
Строителни разходи: 72 000 СК
Фази на строителство:
1 – 50х Дървени дъски / 00:04:15
2 – 200х Корк / 00:17:00
3 – 200х Тухли / 00:30:00
4 – 200х Керемиди / 01:00:00
5 - 300х Плочки / 02:00:00

Ефекти: (-92) Настроение; (-46) Енергия
Брой жители: (8)
Доходи от наем: (280) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Магазин за сладолед ; 2.Хотел със закуска
Доходи от задоволени нужди: 1 (120); 2 (220); 1+2 (340)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (290) Наема

Ниво 3
Строителни разходи: 370 000 СК
Фази на строителство:
1 – 25х Тухли / 00:03:15
2 – 200х Корк / 00:16:00
3 – 400х Дървени дъски / 00:30:00
4 – 800х Корк / 01:00:00
5 - 500х Керемиди / 02:15:00
6 - 600х Плочки / 03:30:00

Ефекти: (-138) Настроение; (-69) Енергия
Брой жители: (16)
Доходи от наем: (560) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Магазин за сладолед; 2.Хотел със закуска ; 3.Пицария "Рома"
Доходи от задоволени нужди: 1 (120); 2 (220); 3 (460); 1+2+3 (800)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Използвай Х-Пресо (30) Настроение -10%
Енергия -10%
2. Събери наем от 3 оборудвани модерни подобрения (40) Доходи от задоволени нужди +10%
3. Спечели Сити кредити (65000) Опит +10%
4. Събери намерени предмети от седмичния куест за тази сграда (500) Таймер за наеми -10%
5. Събери наем от 2 оборудвани епични подобрения (80) Опит +15%

Хижа със сламен покрив

От кметско ниво: 45
Строителни разрешения: 5
Строителни разрешения закупени с Метро: Няма
Полета за строеж: 2х2
Строителни разходи: 27 000 СК
Фази на строителство:
1 – 50х Тухли / 00:08:45
2 – 150х Корк / 00:15:00
3 – 250х Дървени дъски / 00:25:00
4 – 200 Тухли / 00:35:00
5 - 200х Керемиди / 01:15:00
Време за събиране на наем: (4) Часа

[​IMG]
Нива на Хижа със сламен покрив

Ниво 1
Ефекти: (-48) Настроение; (-24) Енергия
Брой жители: (4)
Доходи от наем: (100) СК
Нужди от търговски сгради: Магазин за сладолед
Доходи от задоволени нужди: (100)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 2: (180) Наема

Ниво 2
Строителни разходи: 84 000 СК
Фази на строителство:
1 – 150х Дървени дъски / 00:12:00
2 – 250х Корк / 00:20:00
3 – 250х Тухли / 00:35:00
4 – 250х Керемиди / 01:15:00
5 - 300х Плочки / 01:30:00

Ефекти: (-96) Настроение; (-48) Енергия
Брой жители: (8)
Доходи от наем: (200) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Магазин за сладолед ; 2.Хотел със закуска
Доходи от задоволени нужди: 1 (100); 2 (180); 1+2 (280)
Приходи от наеми за достигане на Ниво 3: (440) Наема

Ниво 3 
Строителни разходи: 420 000 СК
Фази на строителство:
1 – 50х Тухли / 00:06:15
2 – 250х Корк / 00:20:00
3 – 500х Дървени дъски / 00:40:00
4 – 1000х Корк / 01:15:00
5 - 500х Керемиди / 02:00:00
6 - 600х Плочки / 03:30:00

Ефекти: (-144) Настроение; (-72) Енергия
Брой жители: (16)
Доходи от наем: (400) СК
Нужди от търговски сгради: 1.Магазин за сладолед; 2.Хотел със закуска ; 3.Смути бар
Доходи от задоволени нужди: 1 (100); 2 (180); 3 (360); 1+2+3 (640)

Майсторски нива

# Условие Награда
1. Събери наем от 3 оборудвани класически подобрения (20) Доходи от наем +10%
2. Спечели точки за производство (25000) Опит +10%
3. Събери наем от 3 оборудвани модерни подобрения (60) Настроение -15%
Енергия -15%
4. Спечели Сити кредити (90000) Наем +15%
5. Събери наем от 3 оборудвани луксозни подобрения (100) Опит +15%