Раздел Помощ - Rising Cities

Менюта и Бутони
1. Показва вашите „Сити кредити” – Това е основната парична единица в играта, която ще може да придобивате, като доход: От събиране на наеми (жилищни сгради); Като награда при преминаване на кметски нива, задачи, събития (панаири), обмяна на „Метро” от Градската каса.

2. Показва вашите „Метро” – Това е специалната парична единица!Можете да поръчате метро от Градската каса, чрез плащане (За повече информация – виж Кметство: Градска каса), или да спечелите от преминаване на различни задачи - събития (панаири), както и награда от Кметството и Бустер пакети. Предимството е, че може да закупувате Строителни разрешения за специални сгради и декорации, които са с по-добри характеристики от останалите.Мигновено усъвършенстване на нивата на сградите, закупуване на специални предмети, стоки и ресурси, необходими за развитието на вашия град. Метро също така, служи и за обменна валута, като през Градската каса, може да се обменя в „Сити кредити”, „Точки За Производство” И "Точки За Образование.

3. Показва вашите „Точки за производство” – Тези точки се набавят от заселени Работници в жилищните сгради при събирането на наемите, когато са задоволени нуждите на сградите.Можете и да ги печелите от преминаването на различни задачи, събития (панаири), или като обмените своето „Метро” в Градската каса.Най-важното е, че с тези точки, работят производствените сгради и чрез тях се добиват различни ресурси и суровини, с помощта на които ще имате материали за строеж на сгради и ще снабдявате с продукти търговските си обекти.Нуждата от Производствените точки и сгради са жизнено необходими, за да може във вашия град, да се развие една цветуща икономика.

3.1. При достигането на кметско ниво 10, когато се отвори куеста на Аварийната служба/Спешна помощ, в играта настъпват следните промени:Показва вашите „Точки за производство” и "Точки за Образование"
(от бутона обозначен със стрела се появява падащо меню в което се вижда общия брой)4. Показва вашето Кметско ниво и Точки опит (ТО) – Точки опит ще получавате при всяко събиране на наем и произвеждане на продукт, както и при събиране на различни предмети от събития (панаири), можете и да ги печелите от преминаването на различни задачи, събития (панаири), награди от Кметството и Бустер пакети. Колкото повече точки опит имате, толкова по-високо Кметско ниво ще заемате, а с качването на всяко ниво ще се отварят нови възможности за вашия град, като: Нови сгради и по-луксозни от всеки тип; Нови и все по-красиви декорации, които ще създават по-голямо настроение сред жителите ви; Нови пътни настилки придавайки на града ви, блясък и респект пред другите кметове.За вашата Индустрия, също е помислено, по-горните Кметски нива ще дават възможност за построяването на по-ефективни Електроцентрали и наравно със всичко останало ще произвеждате нови продукти и суровини.Със задържане на курсора в/у скалата, се изобразява броя на вашите точки за достигане на следващо ниво, а с "клик" - награди, сгради, декорации и предмети, които ще получиш.

5. Показва броя на жителите заселени във вашия град – Посредством натискането на бутона обозначен със стрела се появява падащо меню в което се вижда общия брой жители и разделно от всеки тип: Работници и Капиталисти.5.1. При достигането на кметско ниво 10, когато се отвори куеста на Аварийната служба/Спешна помощ, в играта настъпват следните промени: Показва броя на жителите заселени във вашия град – Посредством натискането на бутона обозначен със стрелка се появява падащо меню в което се вижда общия брой жители и разделно от всеки тип: Работници, Капиталисти и Студенти.6. Показва енергийното ниво на вашия град – С енергия (електричество) ще се снабдявате от електроцентралите.Можете да задържите курсора в/у скалата за енергия и ще ви се покажат енергийните стойности.Енергията е важна за вашата индустрия!Ако енергийното ниво е слабо, вашата продукция значително ще намалее.


7. Показва настроението на вашите жители – Отново със задържането на курсора в/у скалата, можете да видите стойностите. Доброто настроение е важно за вашите жители.Колкото по-слабо е настроението в града, толкова по-малко жители ще има, а от там и доходите/приходите ще намалеят.Декорациите и Търговските сгради приповдигат настроението, а електроцентралите го намаляват най-много (Има защо, все пак, малко или много, те замърсяват околната среда, пък и не са много приятна гледка). Допълнителна информация =>

Eнергия и Hастроение - процентни стойности, зависимости и изчисление

8. Помощник под наем (Инкасатор на наеми) - Инкасатора на наеми Ви позволява с едно натискане на бутона да събирате всички налични наеми на жителите.

Допълнителна информация => Помощник под наем - инкасатор на наеми

9. Уличен патрул -Достъпен е при достигането на кметско ниво 10, когато се отвори куеста на Аварийната служба/Спешна помощ. Неговата цел е, да Увеличи броя на спешните случаи.Уличният патрул е ефективен, когато разполагате с добре обучени Специалисти и отлично покритие на града в безопасни зони, за да се справяте със всяко бедствено положение и съответно да спечелите по-бързо/повече медали за ъпдейт на един от отделите на Службата за безопасност или закупуване на бустер пакети.

Уличният патрул се предлага в 3 процентни стойности за увеличение на спешните случаи в рамките на 48 часа. Закупува се с Метро долари!

10. Показва задачите ви за изпълнение – Като кмет, имате и задължението да развивате града!Задачите ви за изпълнение в много случаи са приоритет, а със всяка успешно премината задача ще печелите най-различни награди.

11. Бутон Инструменти - За преместване и премахване на сгради, декорации,пътни настилки, бързо/масово използване на Х-пресо и Подобрения за жилищни сгради.

12. Бутон разрушаване - премахване на ненужни сгради и обекти.

13. Бутон преместване - за преместване на сгради и обекти, както и отваряне и използване на инвентар за временно съхранение на сгради и обекти.

Допълнителна информация => Инвентар

14. Х-пресо инструмент - Бързо/масово използване на Х-пресо

Х-пресо е инструмент с ограничено количество.С негова помощ ще намалите времето наполовина при: Произвеждане на продукти/суровини; Изграждане на сгради/строеж; Събиране на наеми и Специални предмети от събития (панаири)Можете да го намерите в Склада, раздел Специални стоки. Купува се с „Метро”, или се печели от преминаването на различни задачи, събития (панаири), както и награда от Кметството, Бустер пакети.

15. Инструмент за подобрения - Използвайки този бутон може лесно и бързо да се добавят подобрения в жилищните сгради.

Допълнителна информация => Подобрения на жилищни сгради

16. Бутон изглед на безопасност - Чрез натискането на този бутон се появяват нивата на безопасност и техния обхват разположен в града.

17. Бутон Архитектурна книга/Депо – Архитектурната книга е мястото в което може да намерите всичко необходимо за изграждането на своя град:

 • Жилищни, производствени и търговски сгради;
 • Електроцентрали;
 • Декорации;
 • Пътни настилки;
 • Специални постройки;
 • Подобрения на жилищни сгради
 • Бустер магазина - Магазин за бустер-пакети (Бустер-пакетите могат да бъдат закупени с медалите спечелени от Специалистите.Пакетите предлагат най-различни награди.)

18. Бутон Склад – Склада е мястото в което ще съхранявате своята продукция или тази закупена от пазара.Строителни материали, продукти, специални стоки, предмети и подобрения за жилищни сгради.Имате и възможност, директно от склада да закупувате специални стоки и предмети, като Х-пресо.

19. Бутон Пазар – Пазарът е мястото на което ще търгувате с другите играчи.Имате възможност да продавате вашата продукция, плащайки регламентирана символична такса, различна на стойност за всеки продукт, която автоматично се приспада от общата цена на всяко предложение за продажба.Цените за всеки продукт на пазара, също са регламентирани.Не можете да продавате, нито по-евтино, нито по-скъпо от изградения търговски курс.Естествено ще можете и да купувате от предложенията на всеки играч.(Влез в пазара, помотай се малко, поразгледай, и всичко ще ти стане ясно).

20. Бутон Приятели – Тук са вашите приятели! За момента можете да получавате и изпращате покани за приятелство на други играчи, както и да общувате с тях, посредством изпращането на текстови съобщения.

21. Бутон Градски трезор (Градска каса) – Градската каса е мястото в което можете да закупите „Метро”, или да го обменяте в „Точки за производство” / „Сити кредити”. Представят ви се и актуални оферти с различни стартови и премиум пакети, пълни с изненади и много възможности за едно великолепно развитие на вашия град.

22. Бутон Опции на играта – От тук можете да контролирате настройките за звук, графика и начин на изобразяване на игровия прозорец, както и бърз достъп за редакция на игровия акаунт.Просто натиснете бутона и ще ви се отвори плъзгащо меню с бутоните, които ще разгледаме и научим за тяхното действие по-долу в темата.

23. Бутон звук – Включва/изключва звуковите ефекти на играта.

24. Бутон за оразмеряване – Чрез този бутон можете да оразмерявате игровия прозорец на цял екран и обратно в стандартен.

25. Бутон Приближаване/Отдалечаване – При натискането на този бутон, имате възможност да приближавате или отдалечавате пейзажа в игровия прозорец, без това да влияе на оразмеряването в цял екран или стандартен. 26. Бутон Виждане на основите – При натискането му, сградите и декорациите скриват своя пълен облик и се показват единствено информационните икони (изображения), пътните настилки – движението по тях на жители и техните автомобили, храсти и дървета за отстраняване, специални предмети за събиране от събития (панаири).Тази възможност върши идеална работа, когато търсите нещо зад някоя сграда, но стените й пречат да погледнете.

27. Бутон Допълнителни опции – От тук можете да настроите анимираните обекти и графиката в играта, както и да редактирате игровия акаунт.

Опции на играта:

 1. По-малко движение на улицата – Намалява трафика на жители и техните автомобили (изобразяват се по-малко на брой анимирани обекти от този тип).
 2. По-обикновена графика – намалява графичните възможности на пейзажа .
 3. Подреждане на указанията – Когато изключите тази опция, при събирането на наеми, продукция и предмети, графичните изображения на стойностите за точки опит, броя на Сити кредитите и продуктите, няма да бъдат показани в игровия прозорец, като анимирани обекти.
 4. Подреждане на символите – Изключването на тази настройка, премахва показването на движещите обекти (символи), които се появяват при събиране на наеми, продукция и предмети.
   

Тези опции са идеално решение, ако искате да премахнете част от основната анимация в играта, ако ви пречи по някакъв начин или не ви допада. Също така може да ги използвате, за да спестите излишно натоварване на хардуера на компютъра ви, ако забавя бързодействието му, когато използвате „по-тежък” софтуер докато играете, или сте отворили друг/множество подпрозореца в браузъра, използващи ресурси на флаш плеъра, които забавят стрийма на аудио/видео материала.