Раздел Помощ - Rising Cities

Майсторски подобрения на сгради

От кметско ниво 9 стартира функцията за майсторско подобрение на жилищни сгради.
След достигане на ниво на подобрение 3 ще имате възможност да подобрите жилищните си сгради още веднъж до ниво 4.
За целта обаче, трябва да изпълните няколко майсторски предизвикателства под формата на куести/задачи за изпълнение.

Имайте в предвид, че предизвикателствата са с повишена трудност, тъй като дават възможност за повишаване на характеристиките на жилищните сгради.

Какво представляват майсторските подобрения:

*Майсторските подобрения са индивидуални куести за всяка жилищна сграда.
*Куестите са достъпни за изпълнение, само когато жилищна сграда е подобрена до ниво 3.
*Куестите представляват етапни задачи за изпълнение/предизвикателства, които трябва да изпълните последователно за всяка жилищна сграда по отделно.
Особености:

След достигане на ниво 3 на жилищна сграда, куестите/предизвикателствата за изпълнение са налични в характеристиките на сградата, над раздел Нужди.

*Условията на куестите са различни за всеки вид сграда.

*От всеки куест ще получавате награда/подобрение на жилищната сграда - Наградата/подобрението също е различно за всеки вид сграда и основно се състой в подобрение на характеристиките на сградата: Повече точки опит, Доходи от наем, Задоволени нужди и други.

* Напредъка при изпълнение на предизвикателствата могат да се проследяват, както от характеристиките на сградата, така и от външния изглед от прозореца с информация, който се появява при задържане на маркера в/у жилищна сграда.

* При изпълнение на куест, завършването му, може да се види от характеристиките на сградата:
* От бутон "Награда" маркиран с червено долу на изображението, получаваме бонуса от успешно завършеното предизвикателство.

Проследяването на завършен куест, също така може да се види при получаването на наем от жилищна сграда:

Показва се звездичка върху иконата за събиране на наем.

Жилищната сграда може да се подобри до ниво 4

Подобрението се осъществява по същия начин, както предходните нива на подобрения - Строителни разходи; материали за строеж и/или бърз строеж чрез Метро долари.

След като сградата е подобрена, тя променя своя облик и нейните характеристики се повишават - Брой жители, Доходи от наем, Задоволени нужди, Енергия, Настроение. Дава се и възможност за допълнителен търговски обект при повечето сгради.Но, след като отключите сградата за нови наематели, Вие ще получите Бонус за Майсторско Строителство

Бонуса за строителство се състой в 3 различни ефекта/подобрения, от които трябва да се избере един бонус/подобрение, който да влияе за в бъдеще на жилищната сграда.

 

Можем да избираме между:

Увеличаване на дохода от наем с +25%
Намаляване разхода на Енергия и загубата на Настроение с -50%
Намаляване таймера за наеми (времето за събиране на наем) с -25%


*Бонуса който ще изберем, след подобрението на жилищната сграда до ниво 4 не може да бъде променян!

*Куестите за изпълнение/Майсторските нива могат да се изпълняват и с Метро долари от бутона в дясно до звездите.

*Някои от Специалните сгради имат много трудни майсторски нива и е възможно да отнемат повече време за изпълнение, както и използването на ресурси и инструменти, като Х-пресо, събиране на специални предмети от Евенти и други.

*Добавен е и въвеждащ куест за майсторските нива (задачи за изпълнение), намиращ се горе в ляво на игралното поле, при другите налични куести.За играчи от началните нива, куеста ще се появи след достигане на кметско ниво 9.

ТАБЛИЦА С МАЙСТОРСКИТЕ НИВА НА ВСИЧКИ СГРАДИ

(НАТИСНИ ТУК, ЗА ДА ОТВОРИШ ТАБЛИЦАТА)