Раздел Помощ - Seafight

Отборна (групова) система за игра

Всяка група се състои от 2-5 играча (вкл. лидера на групата). Всеки играч може да основе група и да покани играчи. Лидерите на групи са обозначение с коронка в менюто на за статута на играчър. Само те могат да канят нови играчи в групата, докато не стигнат лимита на поканите си, а те са общо 4. Поканата е валидна 30 секунди, след което тя става неактивна. След този период може да изпратите нова, която ще важи отново 30 секунди. 
За по-добър ориентир кой какъв е в групата има меню за всяка група, в което на първо място е посочено 
името на играча, основал групата, а имената на останалите играчи са подредени по реда на присъединяването им към нея.
Също за ориентир спомага и т.нар.
„пинг”-функция, чрез която се маркират позициите на членовете на групата върху картата, с цел съвместно плаване и водене на сражения.
Ако играч иска може да напусне групата излизайки от играта, като бъде отстранен от лидера или като кликне върху бутона „Напусни групата“. Групата се разпада, ако всички играчи я напуснат и бива изтрира и от груповия чат. Но,  ако по време на игра всички играчи биват потопени, групата ще продължи да съществува. Воденето на групови сражения Ви носи и награди, които биват разпределяни като възнаграждения. Играчът, който не се е намирал на картата, на която е била спечелена наградата, няма да получи нищо. Неговият дял се разделя между останалите участвали там играчи. В зависимост от настройките, възнагражденията се разпределят на принципа на случайностите, подред или поравно.
За разпределянето на наградите важи, че злато, перли и ТО, спечелени от чудовища или NPC-та най-често се разпределят поравно между всички, независимо от настройките на лидера. Кристали от NPC-та и награди лато ледчета, сандъчета със съкровища и т.н., се разпределят според предварително определените правила.
Наградите от лъскавини, лъскавини от гилдии и корабни останки не се разпределят. Те са за играча, който ги е намерил.

Бонусите на отделните играчи също важат само за тях. Ако 2-ма от играчите в групата, например, имат бонуси за плячката от NPC-та, то те получават повече от наградата в сравнение с играчите без бонуси.

 - поканване на някой в групата

 - блокиране или приемане на покана от други играчи към теб

 - изритване на играч от групата

 - "пинг" - маркиране на позиция за член на групата

 - повишаване в лидер на друг член на групата

 - разпределяне на наградите от НПЦ-та и чудовища на случаен принцип