Раздел Помощ - Seafight

NPC Кораби

Къде можете да видите NPC корабите:

 • Карти 1: Blackbeard´s Pirates, Calico´s Jack, Rackham
 • Карти 2-6: Rat Pack , Sinclare's men , Tortuga Gang, Wild 13, Los Renegados , Red Korsar, Calcio´s Men
 • Карти 7-8: Flying Dutchman, Morgans Buccaneer, Los Amistradores, Colico's Men, Rat Pack,Sinclare's men, Tortuga Gang
 • Карти 9: Tiamat, Flying Dutchman, Morgans Buccaneer, Los Amistradores , Calico's Men, Rat Pack,Sinclare's men, Tortuga Gang
 • Карти 10: Tiamat, Kilimatu, Kiliwallis, Kiribati, Kokelau, Dutchmen
 • Карти 11: Trinidad, Santa Lucia, Esmeralda, Kiribati, Kokelau
 • Карти 12: Esmeralda, Santa Lucia, Trinidad, Almirante
 • Карти 13: Almirante, Santa Lucia, Esmeralda,Trinidad
 • Карти 14: Almiranto (охрана - Marant ), Santa Lucia, Trinidad,Nerus
 • Карти 15: Quintor, Admiral Quintor ( охрана - Vuur ),Esmeralda, Nerus
 • Карти 16: Nerus, Syanite, Swashbuckler
 • Карта 17: Syanite, Boreas, Quintor, Admiral Quintor ( охрана - Vuur), Swashbuckler
 • Карта 18: Quintor, Admiral Quintor (охрана Vuur), Magmor, Swashbuckler
 • Карта 19: Notos, Magmor, Quintor, Admiral Quintor ( охрана - Vuur), Swashbuckler, Drake's Marauder
 • Карта 20: Notos, Marduk , Quintor, Swashbuckler, Drake's Marauder
 
Видове NPC КОРАБИ

Blackbeards Pirates 
 • HitPoints (живот): 1500
 • Щета (която ви причиняват): 90-125
 • Награда опит: 2 точки опит
 • Награда злато: 1500 злато
 • Карти (на които можете да ги откриете): 1/* карти
 
Calico's Jack
 
 • HitPoints (живот): 3000
 • Щета (която ви причиняват): 90-125
 • Награда опит: 4 точки опит
 • Награда злато: 4700 злато
 • Карти (на които можете да ги откриете): 1/* карти
Rackham
 
 • HitPoints (живот): 4000
 • Щета (която ви причиняват): 90-125
 • Награда опит: 5 точки опит
 • Награда злато: 6900 злато
 • Карти (на които можете да ги откриете): 1/* карти
Red Korsar
 
 • HitPoints (живот): 1500-2200 (минимум-максмимум)
 • Щета (която ви причиняват): 150-260
 • Награда опит: 2 точки опит
 • Награда злато: 12000 злато
 • Карти (на които можете да ги откриете): 2/*, 3/*, 4/*, 5/* и 6/* карти
 • Коментар: колкото повече платна има кораба толкова повечеживот има но дава същото злато
Los Renegados
 • HitPoints (живот): 4500-10000
 • Щета (която ви причиняват): 150-260
 • Награда опит: 6 точки опит
 • Награда злато: 43000 злато
 • Карти (на които можете да ги откриете): 2/*, 3/*, 4/*, 5/* и 6/* карти
 • Коментар: колкото повече платна има кораба толкова повече живот има но дава същото злато
Wild 13
 • HitPoints (живот): 14000-18000
 • Щета (която ви причиняват): 150-260
 • Награда опит: 10 точки опит
 • Награда злато: 67000 злато
 • Карти (на които можете да ги откриете): 2/*, 3/*, 4/*, 5/* и 6/* карти
 • Коментар: колкото повече платна има кораба толкова повечеживот има но дава същото злато
Tortuga Gang
 • HitPoints (живот): 18500-20000
 • Щета (която ви причиняват): 150-260
 • Награда опит: 13 точки опит
 • Награда злато: 62000 злато
 • Карти (на които можете да ги откриете): 2/*, 3/*, 4/*, 5/* , 6/*, 7/*, 8/* и 9/* карти
 • Коментар: колкото повече платна има кораба толкова повечеживот има но дава същото злато
Sinclare's Men
 • HitPoints (живот): 22000-30000
 • Щета (която ви причиняват): 150-260
 • Награда опит: 16 точки опит
 • Награда злато: 111000 злато
 • Карти (на които можете да ги откриете): 2/*, 3/*, 4/*, 5/* , 6/*, 7/*, 8/* и 9/* карти
 • Коментар: колкото повече платна има кораба толкова повечеживот има но дава същото злато
Rat Pack
 • HitPoints (живот): 32000-40000
 • Щета (която ви причиняват): 150-260
 • Награда опит: 18 точки опит
 • Награда злато: 140000 злато
 • Карти (на които можете да ги откриете): 2/*, 3/*, 4/*, 5/* , 6/*, 7/*, 8/* и 9/* карти
 • Коментар: колкото повече платна има кораба толкова повечеживот има но дава същото злато
Los Amistradores
 
 • HitPoints (живот): 37500
 • Щета (която ви причиняват): 900-1400
 • Награда опит: 25 точки опит
 • Награда злато: 160000 злато
 • Карти (на които можете да ги откриете): 7/*, 8/* и 9/* карти

 

Calico's Men
 • HitPoints (живот): 47500
 • Щета (която ви причиняват): 900-1400
 • Награда опит: 98 точки опит
 • Награда злато: 210000 злато
 • Карти (на които можете да ги откриете): 7/*, 8/* и 9/* карти
Morgan's Buccaneer
 • HitPoints (живот): 55000
 • Щета (която ви причиняват): 900-1400
 • Награда опит: 117 точки опит
 • Награда злато: 270000 злато
 • Карти (на които можете да ги откриете): 7/*, 8/* и 9/* карти
Flying Dutchman
 • HitPoints (живот): 375000-410000
 • Щета (която ви причиняват): 900-1200
 • Награда опит: 1956 точки опит
 • Награда перли: 250 перли
 • Карти (на които можете да ги откриете): 7/*, 8/* , 9/* и 10/*карти
Tiamat
 • HitPoints (живот): 1000000
 • Щета (която ви причиняват): 7500
 • Награда опит: 5135 точки опит
 • Награда перли: 500 перли
 • Карти (на които можете да ги откриете): 9/* и 10/* карти
Kiribati
 • HitPoints (живот): 90000-95000
 • Щета (която ви причиняват): 1100-1600
 • Награда опит: 115 точки опит
 • Награда перли: 60 перли
 • Карти (на които можете да ги откриете): 10/* и 11/* карти
 • Коментар: може да стреля от голямо разстояние
Kilimatu
 • HitPoints (живот): 135000-145000
 • Щета (която ви причиняват): 1100-1600
 • Награда опит: 170 точки опит
 • Награда перли: 85 перли
 • Карти (на които можете да ги откриете): 10/* карти
 • Коментар: може да стреля от голямо разстояние
Kiliwallis
 • HitPoints (живот): 210000-215000
 • Щета (която ви причиняват): 1100-1600
 • Награда опит: 255 точки опит
 • Награда перли: 130 перли
 • Карти (на които можете да ги откриете): 10/* карти
 • Коментар: може да стреля от голямо разстояние
Kokelau
 • HitPoints (живот): 430000-520000
 • Щета (която ви причиняват): 1100-1600
 • Награда опит: 620 точки опит
 • Награда перли: 310 перли
 • Карти (на които можете да ги откриете): 10/* и 11/* карти
 • Коментар: може да стреля от голямо разстояние
Trinidad
 • HitPoints (живот): 70000-75000
 • Щета (която ви причиняват): 1200-1600
 • Награда опит: 50 точки опит
 • Награда злато: 300000-326000 злато
 • Карти (на които можете да ги откриете): 11/* и 12/* карти
Santa Lucia
 • HitPoints (живот): 88000-95000
 • Щета (която ви причиняват): 1200-1600
 • Награда опит: 180 точки опит
 • Награда злато: 410000-424000 злато
 • Карти (на които можете да ги откриете): 11/* и 12/* карти
Esmeralda
 • HitPoints (живот): 105000-110000
 • Щета (която ви причиняват): 1200-1600
 • Награда опит: 200-210 точки опит
 • Награда злато: 520000-540000 злато
 • Карти (на които можете да ги откриете): 11/* и 12/* карти
Almirante
 • HitPoints (живот): 2656000-2735000
 • Щета (която ви причиняват): 1200-1600
 • Награда опит: 17875 точки опит
 • Награда перли: 1700 перли
 • Карти (на които можете да ги откриете): 12/* и 13/* карти
Almiranto


 
 • HitPoints (живот): 2100000
 • Щета (която ви причиняват): 1700-1800
 • Награда опит: 10600 точки опит
 • Награда перли: 1100 перли
 • Карти (на които можете да ги откриете): 14/* карти
 • Коментар: от хайвера му излиза друг NPC кораб със име Marant
Marant
 • HitPoints (живот): 32500
 • Щета (която ви причиняват): ???
 • Награда опит: 210 точки опит
 • Награда злато: 60000 злато
 • Карти (на които можете да ги откриете): 14/* карти
 • Коментар: дете на Almiranto
Nerus
 • HitPoints (живот): 140000-150000
 • Щета (която ви причиняват): 1400-1800
 • Награда опит: 584-649 точки опит
 • Награда перли: 41-50 перли
 • Карти (на които можете да ги откриете): 14/*, 15/* и 16/*карти
Quntor
 • HitPoints (живот): 674325-675000
 • Щета (която ви причиняват): 8000
 • Награда опит: 3186-3540 точки опит
 • Награда перли: 550-611 перли
 • Карти (на които можете да ги откриете): 14/*, 15/*, 16/*,17/*, 18/*, 19/* и 20/* карти
Syanite
 • HitPoints (живот): 164835-165000
 • Щета (която ви причиняват): ???
 • Награда опит: 637-649 точки опит
 • Награда перли: 73-81 перли
 • Карти (на които можете да ги откриете): 16/* и 17/* карти
Boreas
 • HitPoints (живот): 187000
 • Щета (която ви причиняват): ???
 • Награда опит: 666 точки опит
 • Награда перли: 95 перли
 • Карти (на които можете да ги откриете): 17/* карти
Magmor
 • HitPoints (живот): 374625-375000
 • Щета (която ви причиняват): ???
 • Награда опит: 1036-1151 точки опит
 • Награда перли: 200-222 перли
 • Карти (на които можете да ги откриете): 18/* и 19/* карти
Notos
 • HitPoints (живот): 524475 - 525000
 • Щета (която ви причиняват): ???
 • Награда опит: 1381-1534 точки опит
 • Награда перли: 339-377 перли
 • Карти (на които можете да ги откриете): 19/* и 20/* карти
Vuur
 • HitPoints (живот): 45000
 • Щета (която ви причиняват): ???
 • Награда опит: 142 точки опит
 • Награда перли: 35 перли
 • Карти (на които можете да ги откриете): 15/*, 16/*, 17/*, 18/*, 19/* и 20/* карти
 • Коментар: дете на Admiral Quintor
Swashbuckler
 • HitPoints (живот): 385.000
 • Щета (която ви причиняват): 1.140
 • Награда опит: 800
 • Награда злато: 1.650.000
 • Награда перли: няма
 • Карти (на които можете да ги откриете): 16/* - 20/*
 • Възможни кристали: 4
Drake's Marauder

 • HitPoints (живот): 11.000.000
 • Щета (която ви причиняват): 1.500
 • Награда опит: 70.000 (пропорционално)
 • Награда злато: около 10 милиона (пропорционално)
 • Награда перли: няма
 • Карти (на които можете да ги откриете): 16/* - 20/*
 • Възможни кристали: 5