Правна информация

Правна информация

Правна информация
Мена Софтуер ЕООД
кв. Младост 4, бл. 467, вх. 5
София 1000, България

Булстат: 201625494
МОЛ: Нашуан Хатиб
Корпоративен уебсайт: www.menasoftware.com
Контакти
Имейл: [email protected]
Въпроси и проблеми
Имейл: [email protected]