Търсене

Раздел Помощ - Supremacy 1914

Икономика и ресурси

 

Дипломатическите взаимоотношения са ключови за изхода на играта, но също така е важно да следите добива на ресурси по всяко време, тъй като те ще са ви нужни, за да са доволни гражданите ви, за да е добре обезпечена армията ви и за да имате възможност да строите сгради.

 

 

 

 

 • Ресурси
 • Ресурсна Борса
 • Продажба на ресурси на цени, определени от вас
 • Закупуване на ресурси, които се предлагат на ресурсната борса
 • Публикуване на оферта на цена, определена от вас
 • Приемане на чужда оферта
 • Категории ресурси
 • Храна
 • Строителни материали
 • Енергия

 

Ресурси

 

Има всичко на всичко три вида ресурси, които са ключови за оцеляването на Европейските народи: храна, строителни материали и енергия. За щастие всички те могат да бъдат открити на Европейска почва. В началото на вашия период на управление, страната ви се състои от 12 провинции (области). Във всяка провинция има по един ресурс, който се произвежда в изобилие, за да се сподели с останалата част от страната.

 

 

Ресурсите се произвеждат и консумират постоянно. Резултатът е скоростта на добив, която се изчислява на час. Ако един вид ресурс се използва изцяло и продължително има отрицателни количества добив, последващата му липса ще има отрицателни ефекти като спад в бойния дух или сгради, чиито функции не могат да бъдат оползотворявани.

 

Ресурсна Борса

 

За да компенсирате дефицит на ресурси – например ако в държавата ви не се произвежда петрол, но то ви трябва за да построите фабрика или сложни оръжия например (виж раздел „Ъпгрейди на Провинции“ и „Промишлено Производство“) – можете да разгледате ресурсната борса. Там можете да:

 

 

 

 

 • Продавате ресурси, които не са ви необходими в момента на цени, които вие определяте
 • Купувате ресурси, които се предлагат на пазара
 • Изисквате оферти за ресурси на цени, които смятате за адекватни, напр. ако предлаганите цени са твърде високи
 • Приемете нечия оферта
 •  

Продаване на ресурси на цени, определени от вас

 

 

Понякога достигате до положение, в което имате повече ресурси от достатъчните и тогава ще е добра идея да ги превърнете в пари. Една възможност е да публикувате оферта на ресурсната борса. Помислете каква цена би била подходяща, изберете „Продай“ и ресурсите, които искате да продадете ще се появят в прозореца „Нова поръчка“. Въведете количеството, цената и натиснете „Пусни офертата“.
Веднага след като потвърдите в попъп прозореца, вашата оферта ще се появи на пазара и в списъка ви с оферти.

 

Купуване на ресурси, които се предлагат на ресурсната борса

 

 

След известно време, други държави – управлявани от хора или от Изкуствен Интелект – ще започнат да публикуват свои оферти на ресурсната борса. Цените варират в зависимост от това какво е търсенето и предлагането: ресурси като желязната руда за крепостите често пъти се намира трудно и затова има висока цена. По-късно, когато търсенето намалее, цените спадат. Както е по принцип, търсенето определя предлагането.

 

Ако откриете ресурса, който ви трябва, просто кликнете два пъти на него в списъка с оферти и потвърдете в попъпа. Ако ви е нужна само част от офертата, изберете „Купи“ и съответните ресурси в прозореца „Нова Поръчка“ и въведете избраното количество и дадената цена. Количеството, което сте въвели ще бъде закупено от съществуваща оферта. Ако въведете по-голямо число, отколкото е достъпно на пазара, частта, която не достига, ще бъде поставена като нова поръчка и ще трябва да изчакате докато някой я изпълни.

 

Публикуване на оферта за цена, определена от вас

 

 

Понякога някой ресурс се предлага само на твърде високи цени. Можете в такъв случай да дадете да се разбере, че сте готови да го купите за по-ниска цена. Изберете „Купи“, въведете изискваната информация и вашата оферта ще се появи на пазара. Сега ще трява да изчакате докато някой се съгласи да ви продаде исканите ресурси на вашата цена. Понякога това отнема много време, особено ако търсите ресурс, от който се нуждаят всички останали участници в рунда.

 

Приемане на чужда оферта

 

Можете да търсите всички отворени оферти на пазара. Те могат да бъдат открити в списъците с оферти, които се намират под офертите за продажба. Ако имате достатъчно от някой ресурс и смятате, че той е необходим на други и те са склонни да платят цената, която вие искате, просто кликнете два пъти на поръчката и потвърдете в попъпа. Ако имате повече от нужното количество, то ще бъде взето от складовете ви; ако имате по-малко от нужното, всичкото налично количество в складовете ви ще бъде взето. Също така винаги можете да дадете по-малко количество от това, което се изисква. За да направите това, просто направете оферта за продажба на същата цена като офертата за покупка, която искате да приемете и въведете количеството, което искате да обмените.

 

Бележка: Всички оферти в списъка ви, които не са изпълнени могат да бъдат отменени! Просто изберете отворената оферта от списъка и натиснете бутона „Отмяна“ в долната част на прозореца със списъка.

 

Категории Ресурси

 

  

 

 

Всеки от трите ресурсни категории (храна, строителни материали и енергия) трябва да бъде готов за употреба от народа ви. В ресурсния прозорец можете да настройвате поотделно кой ресурс ще бъде ползван, за да бъдат удовлетворени нуждите във всяка категория.

 

Ако изискванията вече не могат да бъдат удовлетворявани поради това, че конкретни ресурси вече не са налични, недостатъкът в тази категория ще доведе до спад в бойния дух на тази област.

 

В допълнение към нуждите от определена категория ресурс, армиите и ъпгрейдите в провинциите могат да имат допълнителни нужди за определени видове ресурси. Бойните единици, например, консумират зърно и петрол.

 

Важни факти:

 

 • Различните ресурсни категории имат минимално потребление на ден на провинция. Това потребление може да бъде задоволено от който и да е ресурс в съответната категория.
 •  
 • Някои провинции произвеждат почти два пъти по-голямо  количество ресурси от други. Те са обозначени две ресурсни иконки в стратегическата карта.
 •  
 • Производството на ресурси зависи от удовлетвореността или бойния дух в определена област.
 •  
 • Бойният дух и продуктивността могат да бъдат увеличени като се усъвършенства инфраструктурата в дадена област.
 •  

Храна

 

Храната е най-важният ресурс е Европа, тъй като популацията се нуждае от нея в големи количества. Докато в едни континентални провинции житото може да бъде добивано безпроблемно и в изобилие, други области по крайбрежието имат добри възможности за риболов.

 

Ресурс

Минимални дневни количества

Последствия от недостиг

Търсене на Храна

800 тона
на ден на провинция

Сериозен спад в бойния дух.

Зърно

20 тона на единица на ден
1000 тона на Казарма

Спад в бойния дух на единиците
Блокирани Казарми

Риба

Няма минимално количество

 

 

Строителни материали

 

За да се поддържа и подобрява инфраструктурата на вашата страна и за да сте в състояние да произвеждате високотехнологични оръжия във фабриките си, вие се нуждаете от дървен материал и желязна руда.

 

Ресурс

Минимални дневни количества

Последствия от недостиг

Търсене на материал:

800 тона
на ден на провинция

Спад в бойния дух.

Дърво

Няма минимално количество

 

Желязна руда

Няма минимално количество

 

 

Енергия

 

Енергията е един от ресурсите с най-широка употреба с оглед цялостното развитие на играта. Докато въглищата сигурно ще са много важни в по-късните фази на играта за снабдяването на железниците, петролът е най-важния ресурс, който поддържа армията ви. Газта, от друга страна, не се използва за определени бойни единици (освен балоните) или сгради (освен летищата), но служи за отличен източник на енергия, за достигането на дневните минимуми и спомага за спестяването на другите енергийни ресурси.

 

Ресурсите ще имат все по-голямо значение, когато разпространяващата се индустриализация в страната ви позволи да произвеждате все повече и по-мощни оръжия.

 

Ресурс

Минимални дневни количества

Последствия от недостиг

Търсене на енергия:

800 тона на ден на провинция

Спад в бойния дух.

Въглища

500 тона на железница

Железниците ще спрат работа, докато не бъдат ремонтирани.

Газ

Няма минимални количества

 

Петрол

5 барела на единица

Спада скоростта на придвижване и силата на армията

 

Бележки:

 • Уверете се, че запасите ви и минималните дневни количества, които произвеждате отговарят на нуждите ви за всеки ресурс. Иначе вашата нация ще страда от гореспоменатите последствия.
 • Плъзгачите за всеки ресурс могат да бъдат използвани, за да се определи процентът на минимална консумация от дадена категория, който да бъде покрит от даден ресурс.
  Пример: добра идея е да консумирате газта преди другите видове енергоизточници. Като местите плъзгача за газта, вие автоматично ще намалите консумираното количество на ценните ресурси въглища (нужни за поддръжката на железницата) и петрол (нужен за военните ъпгрейди).
 • Освен обмена на ресурси можете да търгувате и с бойни единици, оръжия и дори с цели провинции с другите лидери на нации.