Търсене

Раздел Помощ - Supremacy 1914

Ъпгрейди на сгради

Ъпгрейдите са важни за подобряването на продуктивността и бойния дух на дадена област. Списъкът по-долу дава общ поглед върху цената и предимствата на различните ъпгрейди.

Наборна комисия

 

 • Цена: 1 000 лири, 250 желязна руда и 250 дървесина
 • Време за строеж: 15 минути
 • Позволява набирането на пехота
 • Оперативни разходи: 250 лири на ден
 • Може да се спре
 • Тази сграда позволява автоматичното набиране на пехота.

Работилница

 • Достъпна от: ден 1
 • Може да се надстроява до ниво 2
 • Цена: 1 000 лири, 500 желязна руда, 500 дървесина и 500 нефт
 • Време за строеж: 15 секунди за ниво 1, 30 минути за ниво2
 • Позволява производството на бронирани коли

Казарма

 • Достъпна от: ден 1
 • Цена: 4 000 лири, 1 500 жито и 1 500 дървесина
 • Време за строеж: 1 ден
 • Темп на набиране на пехота: + 50% (ниво 1); + 100% (ниво2)
 • Оперативни разходи за ниво 1: 500 лири и 1 000 жито на ден
 • Оперативни разходи за ниво 2: 1 000 лири и 2 000 жито на ден
 • Може да се спре

Крепост

 • Достъпна от: ден 1 (всеки ден по-високо ниво е достъпно)
 • Цена: 4 000 лири и 2 000 желязна руда на ниво
 • Може да се надстроява до ниво 5
 • Врем за строеж: 1 ден на ниво
 • Намаля до 90% от щетата нанесена върху войските в града (алгоритъм за изчисление на %: 100 - (50*(1/нивото)))
 • Всяко построено ниво повдига духа на провинцията с 5%
 • Разквартируваните войски не са видима за врага, ако крепостта е ниво 2 или по-високо

Корабостроителница

 • Достъпна от: ден 2
 • Цена: 10 000 лири, 10,000 дървесина
 • Време за строеж: 3 дни
 • Повдига духа с 10%
 • Увеличава добива с 25%
 • Намаля времето за товарене/десантиране на войски с 50% (виж „Военно дело”)

Железница

 

 • Достъпна от: ден 5
 • Цена: 10 000 лири, 5 000 дървесина, 3 000 желязна руда, 1 000 въглища
 • Време за строеж: 3 дни
 • Оперативни разходи: 500 въглища на ден
 • Повдига духа с 10%
 • Увеличава добива с 33%
 • Увеличава скоростта на придвижване с 250% (виж „Военно дело”)
 • Може да се спре

Фабрика

 • Изисква работилница ниво 2
 • Достъпна от: ден 8 (на всеки 2 дни по-високо ниво е достъпно)
 • Може да се надстроява до ниво 4
 • Цена: 10 000 лири, 2 500 желязна руда, 2 500 дървесина и 2,500 нефт
 • Време за строеж: 2 дни за ниво
 • Повдига духа с 2.5% на ниво
 • Увеличава добива с 8% на ниво
 • Позволява производството на механизирани единици

 

Столица/Капитолия

 • Достъпна от: ден 1
 • Цена: 2 000 лири, 5 000 желязна руда, 5 000 дървесина
 • Време за строеж: 2 дни
 • Премества столицата в дадената провинцията
 • Може да има само една капитолия в държава
 • Много важна сграда, която не трябва да липсва!

 

Летище

 • Достъпен от: ден 10
 • В областта трябва да има поне една завършена фабрика, за да може да бъде построена
 • Цена: 5 000 лири, 2 000 дървесина, 2 000 газ
 • Време за строеж: 1 ден
 • Позволява производството и употребата на самолети
 • Достъпен само в златни рундове
 

 

Бележки:

 

 • Увеличението на производството се отнася до процента на подобрение, който се добавя към базовото производство/добив на дадена област. Повишенията не се натрупват, така че процентите винаги се добавят върху базовия добив и след това се добавят към общия добив.
 • Не всички видове ъпгрейди са достъпни от началото. Изискванията са посочени горе.
 • Всеки ъпгрейд може да бъде построен само веднъж в дадена област, но някои ъпгрейди са достъпни на няколко нива. В някои провинции пристанищата могат да бъдат строени на различни места. Тъй като само по едно пристанище може да бъде построено във всяка провинция е нужно да изберете местоположението, което най-много съответства на вашите военни и логистични нужди.
 • Ъпгрейд на една  и съща сграда може да бъде направен след 2 дни, от последния такъв.