Търсене

Раздел Помощ - Supremacy 1914

Боен дух

Бойният дух е един от най-важните фактори в Supremacy 1914, тъй като той влияе на всички аспекти от играта: Доброто състояние на провинциите, силата на вашите войски и добива на ресурсите. В същото време той самият се влияе от множество фактори: Ъпгрейдите в провинциите ви, наличието на ресурси и воденето на войни.

 

Бойният дух също влиза в изчисленията за индексът на силата и следователно може да предреши победата или поражението

 

Тази статия предоставя по-дълбок поглед към влиянията и аспектите, на които влияе бойният дух.

 

 • Провинции
 • Влияния
 • Къде мога да видя Бойния дух на провинциите си?
 • Бунтове
 • Столица
 • Воюващи провинции
 • Бойни единици
 • Влияния
 • Механизирани единици
 • Комбиниране на единици
 • Ресурси
 • Шпионаж

Провинции

 

Бойният дух на дадена област зависи от множество фактори. Те добавят или изваждат дадена стойност от хипотетичния целеви боен дух. Всеки ден целевият боен дух се преизчислява и действителният такъв бавносе доближава до изчисления.

 

Влияния

 

 • Достъпност на ресурсите: Гражданите ви имат нужда от определени суровини, за да бъдат пълноценни членове на обществото. Нужно е винаги да набавяте необходимите количества.
 • Разстояние от Столицата: Като пълновластен владетел вие разчитате на хората да спазват заповедите ви. С увеличаване на дистанцията до столицата продуктивността да дадена провинция намалява. Ако вашата държава въобще няма столица, империята ви рано или късно ще затъне в хаос. Можете да предотвратите това като построите нова столица в друга провинция (Внимание: можете да имате само една столица). В противен случай бойният дух може да спадне до критично ниво (в зависимост от други влияния като достъпността на ресурси, ъпгрейди и т.н.)
 • Ъпгрейди в областите: Тези ъпгрейди могат да увеличат продуктивността на дадена област и също така да повдигнат бойния дух на гражданите. Малко систематични усилия и строежи могат да имат голямо влияние върху бойния дух: Крепостите вдигат този боен дух с 5% за всяко построено ниво, Фабриките – с 2.5% за всяко ниво, а Пристанищата и Железниците – с по 10% всяко.
 • Умора от войната: Никой не харесва войната – дори когато тя се води в името на  „справедлива кауза“. Воюването с твърде много страни може да накара жителите ви да изгубят доверие в себе си. Този ефект понижава целевия боен дух с 5 за всеки враг.
 • Боен дух в пограничните провинции: около границите на провинциите ви със съседните държави могат да се появят революционни настроения.
 • Вражески армии: Ако в някоя от вашите провинции има стационирани вражески армии, то това ще има отрицателен ефект върху бойния дух на хората. Присъствието на вашите собствени армии в същите райони обаче, НЕ компенсира този отрицателен ефект.

Къде мога да видя бойния дух в провинциите си?

 

 

 • Икономическата карта предоставя общ поглед върху бойния дух в провинциите ви. Когато започвате нова игра е вероятно да видите, че всичките ви провинции са оцветени в жълто (възможно, но малко вероятно) в икономическия изглед. Скоро те ще станат все по-зелени (с добър боен дух). Въпреки това, определени фактори могат да намалят бойния дух, което ще доведе до оцветяването им в оранжево и червено.
 • Същите цветове могат да бъдат открити и в прозореца „Управление на областта“, където имената на провинциите са оцветени в съответния цвят.
 • В кратката инфомация, която се появява когато изберете някоя област в Икономическата карта или когато минете с мишката върху някой град в Стратегическата карта, ще можете да видите бойния дух в проценти и една скала, която представлява числото, което показва удовлетворението на поданиците ви.
 • В 3D изгледа на областите можете също да намерите прозореца „Информация относно областта“, който ви показва обобщена информация за тренда на бойния дух и текущите влияния върху него, както и дистанцията от столицата и др.
 • Изображенията на сградите в 3D изгледа също така представя бойния дух на областта. Ако той спадне все повече сгради ще започнат да горят. Ако бойният дух в тази област спадне под 33% ще видите дори и бунтуваща се тълпа.

Прозорецът с дипломатическа информация ви показва общи данни за бойния дух на други те играчи. След като изберете някоя нация от лявата страна ще можете да видите срената стойност на бойния дух там в дясната й страна.

 

 

Бунтове

 

 

 В провинциите с нисък боен дух хората ще се вдигнат против вас. Новозавладяните провинции (25%) също ще се бунтуват в началото. Въстанията се изобразяват с иконка на свит юмрук в икономическия изглед и в прозореца „Областно управление“.

 

При бунт някои от войниците ви могат да бъдат убити и ако гарнизона в провинцията е малък рискувате да я изгубите и някоя от съседните ви страни да я отнеме. По всяка вероятност няма да я получат страните, които са във война с вас, но средната стойност на бойния дух в дадена страна ще изиграе решаваща роля при вземането на решението при кого да отиде тя.

 

Можете да предотвратите това като стационирате по-голям брой военни части в тази провинция или като построите ъпгрейди. Можете да наблюдавате каква е вероятността за бунт в детайлния изглед на провинцията.

 

Друг начин да предотвратите бунт е като проведете Пропагандна кампания, което ще повиши бойния дух с 5% за всеки 500 похарчени марки. Въстанието ще бъде прекратено веднага след като бойния дух достигне 33%.  

 

Внимание: Ефектите (освен при Пропагандната кампания) не са видими веднага, тъй като бойният дух се пресмята едва при преминаването към новия ден.

 

 

Столица

 

Столицата е от решаващо значение за бойния дух на цялата ви нация, тъй че трябва да сте сигурни, че тя не е твърде далеч от най-отдалечените ви провинции и, ако е необходимо,  да я преместите по-близо до центъра на държавата си. За да управлявате по-широка територия обаче, е нужно да подобрите инфраструктурата като построите железници и пристанища. Това ще намали времето за път до столицата. Сключването на съюз с други играчи също също може да намали времето за път, тъй като армиите ще преминават напряко през територията на държавите, които са ви дали  „Право на преминаване“ и „Споделена карта“.

 

Завладяването на някоя столица има следните последствия:

 

 • Завладяващата нация получава повишение на бойния дух с 10% във всички нейни провинции, половината от парите на врага и дневният добив на ресурси в тази провинция.
 • Държавата, чиято столица е завладяна губи 20% от бойния дух във всичките си провинции и целевият боен дух бива свален до 40%.

Провинции във война

 

Ако завладеете дадена провинция ще получите дневния й добив на ресурси и част от данъчните приходи. Бойният и дух ще бъде малък в началото (25%), тъй като доскоро тя е била бойно поле и хората ще се бунтуват срещу новия си владетел.

 

След това все още има шанс изгубилият провинцията да си я върне обратно. Ако провинцията е имала 80% или повече боен дух при стария си владетел, той автоматично ще скочи до 75% след като бъде превзета отново, тъй като хората ще бъдат доволни, че предишният им добър владетел се е върнал при тях. Това обаче  е вярно само в случаите, в които междувременно бойният дух не е станал 80% или повече под управлението на новия владетел. В този случай хората биха били доволни и, ако провинцията бъде превзета обратно от стария й владетел, те биха се разбунтували срещу него.

 

Бойни единици

 

 

Атакуващата сила на пехотата ви зависи от мобилизацията (изобилието на петрол) и бойния й дух. Бойният дух на всяка единица може да бъде видян във формата на малък индикатор под иконката на единицата когато минете с мишката върху нея; също така може да бъде видяна в прозореца за информация относно армията когато единицата е избрана. Този прозорец показва също общата сила на единицата, която се състои от основна сила, боен дух и мобилизация.

 

 

Влияния

 

Бойният дух на пехотата зависи от множество фактори:

 

 • Началната му стойност е тази на провинцията, в която е била набрана единицата.
 • Наличието на необходимите количества зърно (20 тона на ден на единица): Ако това не е гарантирано, бойният дух ще спада постепенно.
 • Местоположение: Бойният дух на всички единици клони към този на провинцията, където са разпределени. Ако нейният боен дух е нисък, съответно и този на единиците ще спада с равни темпове. Ако провинцията има висок боен дух, този на единиците ще се увеличи. На вражеска територия той ще спада, на съюзническа – също, но много по-бавно. В морето цари неутрален боен дух от 50% и колкото по-дълго морските бойни единици са стационирани там, толкова техният боен дух ще клони към тези 50%.
 • Бой: за всяка победа над противниковата армия, вашите воини ще получават увеличение в бойния си дух, а за всяка загуба – спад.

Механизирани единици

 

За разлика от пехотата,  механизираните единици (артилерия, танкове, железопътни оръдия, бойни кораби, самолети, подводници и балони) нямат боен дух, а „състояние“. Състоянието сочи колко вреда е нанесена на единицата. Колкото по-силна е тя, толкова по-трудно е да бъде унищожена. Състоянието й не оказва влияние  на атакуващата й сила. Машините се възстановяват автоматично на ваша територия или на територията на съюзниците ви, а в случая с бойните кораби – в морето.

 

Комбиниране на единици

 

Ако две или повече пехотни единици се обединят в една по-голяма армия, то нивото на техния боен дух ще бъде средно аритметично от бойния дух на всяка част от армиите. Ако пехотни единици се обединят с механизирани, то общото им състояние ще бъде средното аритметично от състоянието и бойния им дух.

 

Ресурси

 

Ресурсите се произвеждат и консумират постоянно. Изискват се следните ресурси:

 

 • 800 тона от всеки вид ресурс: здравословна храна, материали и енергия на ден за всяка провинция. Ако това изискване не е удовлетворено, бойният дух в страната ще намалее, особено по крайните райони, които са далеч от столицата. Този ефект е най-сериозен при недостиг на храна.
 •  
 • 20 тона зърно за всяка пехотна единица. Ако това условие не е изпълнено, бойният дух на всички единици ще спадне.
 • 1000 тона зърно на ден и на ниво за всяка Казарма. Ако това условие не е изпълнено казармата ще изгуби ефекта си и набирането на войници няма да бъде ускорено.
 • 500 тона въглища на ден за всяка железница. При положение, че не са налични, железницата ще бъде спряна от експлоатация.

И така, с всяка набрана бойна единица и всеки ъпгрейд трябва внимателно да следите ресурсната си консумация, за да можете да осигурите необходимите количества на народа си.

 

Като контрапункт, бойният дух на дадена провинция е определящ за това колко ресурси биват произвеждани. Ако той е нисък, в провинцията ще се произвеждат само част от възможните ресурси.

 

Провинция, в която има наличен само един вид ресурс (отбелязана със символ с един брой ресурс) с поне 90% боен дух произвежда 3150 тона на ден; провинция с два налични ресурса (отбелязана със два ресурсни символа) с 90% или повече боен дух произвежда 6300 тона на ден. Ако бойният дух падне под тези стойности, споменатите цифри ще спадат продължително и когато стигнат 30% те ще бъдат едва на половината на възможните.

 

Тук отново пропагандните кампании и строенето на ъпгрейди имат положителен ефект върху бойния дух и следователно върху производството. Железниците (33%), Пристанищата (25%) и фабриките (8% на ниво) също ускоряват добивите.

 

Шпионаж

 

 

В случай, че бойният дух в провинцията ви спадне необяснимо, една възможна причина може да бъде вражески икономически шпионин. Те имат два начина да намалят нивото на бойния ви дух. Единият е да го намалят директно. Другият е да саботират ресурсния ви добив и по този начин да допринесат за спад в бойни ви дух, ако това доведе до недостиг в някоя от ресурсните ви категории.

 

Срещу 2000 Марки, някои от майсторите-шпиони може също да бъде зачислен към някоя от тези мисии. Той ще я извърши веднага и ще унищожи част от ресурсната продукция или ще намали бойния дух с 10%.