Търсене

Раздел Помощ - Supremacy 1914

Промишлено производство

 

Ако дадена област има Фабрика като част от ъпгрейда си, тя е в състояние да произвежда сложни оръжейни технологии в зависимост от нивото на ъпгрейд на Фабриката. Ъпгрейда позволява изготвянето на по-детайлни стратегии и е от първостепенна необходимост в по-късните етапи на играта. Списъкът по-долу дава подробности за различните типове орижия и техните характеристики.

 

Времената на производство зависят от нивото на Фабриката; изписаното време за производство е това, което е необходимо за нивото, което сте достигнали. Ако нивото на фабриката е по-високо от необходимото за някой конкретен вид оръжие, времето за производство ще намалее.

 • Обикновени Единици
 • Специални Единици

Обикновени Единици

 

Артилерия

 

 • Изисква Фабрика ниво 1
 • Струва: 10 000 паунда, 3000 желязна руда, 2000 петрол
 • Време за производство: 4 дни делено на нивото на Фабриката
 • Сила: 1.5 / 0.5 (морска)
 • Скорост: 25 км/ч / 21 км/ч (морска)
 • Далекобойност: 50

Танк

 • Изисква ниво 2 Фабрика
 • Струва: 20 000 паунда, 5000 желязна руда, 3000 петрол
 • Време за производство: 6 дни делено на нивото на Фабриката
 • Сила: 4 / 0.5 (морска)
 • Скорост: 36 км/ч / 21 км/ч (морска)

Железопътно оръдие

 

 

 • Изисква Фабрика ниво 3 + Железница
 • Струва: 50 000 паунда, 10 000 желязна руда, 5000 дърво, 5000 въглища, 10 000 петрол
 • Време за производство ; 12 дни делено на нивото на Фабриката
 • Сила: 3 / 0.5 (във вода и при битка от близко разстояние; Железопътните оръдия не стрелят, когато са стационирани във вода)
 • Скорост: 13 км/ч / 21 км/ч (морска)
 • Далекобойност: 150
 • Специални бележки: Може да бъде местено само по железниците или по море. Нужно е да има железен път в провинцията – дестинация

Боен Кораб

 

 

 • Изисква Фабрика ниво 3 и Пристанище
 • Струва: 50 000 паунда, 15 000 желязна руда, 5000 дърво, 10 000 въглища, 5000 петрол
 • Време за производство: 12 дни делено на нивото на Фабриката
 • Сила: 6 / 6 (морска)
 • Скорост: 30 км/ч (морска)
 • Далекобойност: 75
 • Специални бележки: Може да бъде местен само по море. Нужно е да има Пристанище в провинцията - дестинация
 

Специални Единици

 

В златните рундове ще има налични още три вида единици, ако когато се създава играта бъде избрана опцията „Допълнителни Единици“. Можете да намерите повече информация относно тях в следващата глава.

 

Бележки:

 • При положение, че има достатъчно наличен петрол, скоростта по подразбиране на пехотните единици е 36 км/ч. Железниците умножават тази скорост по 2.5 (скоростта на пехотата става 90 км/ч). Армиите биват забавяни в чужди страни – в зависимост от това дали се придвижват през приятелска или вражеска територия. По море, скоростта на всички сухопътни единици е 21 км/ч. Вижте глава „Война“ за повече информация относно скоростта на различните единици.
 • Силата на нормалната пехотна бригада (1000 човека / 1 единица) е 1.0. Следователно Бойните Кораби са най-силните единици, тъй като имат сила, равностойна на 6000 човека.
 • Транспортиране по море: Всички сухопътни единици в транспортни кораби имат намалена сила – 0.5 и могат да участват само в близки битки. Артилерийските единици функционират като пехота когато са в морето.