Търсене

Раздел Помощ - Supremacy 1914

Война

Когато дипломацията се е провалила и мирен изход не е бил намерен е нужно да използвате бойните си единици, за да приключите конфликта със средствата на войната. Тази глава ще ви покаже как да направите това и какво трябва да имате предвид.

 

 • Стратегическата карта
 • Командване на войските ви
 • Избиране на единици
 • Характеристики на избраните единици
 • Придвижване на армията
 • Разделяне на армията
 • Избиране на специфичен маршрут
 • Атакуване
 • Даване на заповеди за по-късно
 • Скорости на единиците
 •  

Стратегическата карта

 

 

Стратегическата карта ви показва обобщение на всички ваши единици, но също така и на единиците на съюзниците ви и  - ако имате добре функционираща мрежа от шпиони – единиците на враговете ви. Тя е включена в стандартния изглед на играта. Ако сте превключили на Икономическата или Шпионската карта обаче, можете ад се върнете на този изглед като натиснете горния бутон до обобщената карта в долния ляв ъгъл на екрана.

 

Командване на войските ви

 

 Има няколко важни фактора, на които е нужно да обърнете внимание когато местите различните си единици до някоя дестинация:

 

 • Действия на война: Ако амията ви преминава през определена държава, тя ще предизвика война ако срещне армията на тази държава. Това се случва ако дипломатическият й статус към вас е „Война“, „Прекратяване на огъня/икономическо ембарго“ или дори „мир“! Мирът означава просто, че войските не се атакуват автоматично, когато са в обсег (за далекобойни оръдия като артилерията, железопътните оръдия или бойните кораби). Единственият шанс двете армии да се срещнат без да предизвикат конфликт е на територията на друга държава.
 • Държавата, която има „Право на преминаване“ или „Споделена карта“ може да се придвижва по картата без да предизвиква войни.

Можете да давате следните команди и заповеди на войските си:

 

Избиране на единици

 

 

Можете да изберете всяка (видима) бойна единица с кликане на левия бутон на мишката. Ако вашите единици са достатъчно близо до вражеските, можете да изберете и вражеските и да получите информация относно техния състав (пехота, артилерия, танкове, и т.н.) и нивата на бойния дух. Последващите кликвания с левия бутон ще изберат нови армии.

 

Подсказка: Ако няколко армии се намират много близо една до друга може да бъде доста трудно да изберете някоя конкретна. За по-лесно можете да кликнете някъде близо до тази група армии с десния бутон на мишката и да изберете правилната от  появилото се попъп меню, в което са изброени всички избрани единици.

 

Характеристики на избраните бойни единици

 

 

След като изберете някоя единица можете да видите характеристиките й. Силата на тази армия в битка се влияе основно от  бойния й дух и мобилизацията. За да достигнете максимална мобилизация на армиите си е нужно да задоволите техните нужди от петрол. Армиите ще се забавят ако нивото на мобилизация е ниско.

 

Разделът „Избрани единици“ показва от какви единици се състои избраната армия (армии).

 

Подсказка: Ако държите натиснат десния бутон на мишката можете да направите кръг на картата. Всички единици в този кръг ще бъдат избрани. Ако искате да изберете единици, които са по-далеч една от друга можете също да използвате клавиша CTRL и да изберете отделни единици като кликате върху тях с левия бутон на мишката.

 

Придвижване на армията

 

 

За да придвижите армия е нужно да изберете желаните единици и да ги преместите като държите левия бутон на мишката натиснат и ги влачите към целта. Ако сте размислили докато все още ги влачите можете да се откажете от заповедта като използвате десния бутон на мишката. Също така можете да изберете армията, да натиснете бутона „Премести“ и да изберете дестинацията им с един клик. След това ще видите пътя, по който армията ще поеме, както и предполагаемото времетраене на пътуването в прозореца „Нова Команда“. Сега можете да изпратите войските си на път като кликнете на бутона „Изпълни заповедта!“.

Подксазка: След като бутонът „Премести“ е бил активиран, можете също така да изпълните заповедта като просто кликнете върху целта два пъти.

 

Разделяне на армии

 

 

Обикновено е добра идея да не се мести цялата армия, а да се оставят някакъв брой войници като гарнизон в града. За да постигнете това можете да използвате плъзгача (плъзгачите) в прозореца „избрани единици“. За всеки вид единица в тази армия (пехота, артилерия, танкове, железопътни оръдия, бойни кораби) можете да местите плъзгача, за да изберете желания брой единици.

 

Въвеждайки команда, например за преместване или атака, избраните военни части ще бъдат отделени от съществуващата армия, формирайки нова, която изпълнява заповедите ви.

 

Бележка: Армиите се присъединяват една към друга когато достигнат до една и съща дестинация и или нямат допълнителни команди или една и съща команда за атака. Следователно не може да имате две отделни армии, които да стоят на едно и също място.

 

Избиране на специфичен маршрут

 

 

Понякога е нужно да придвижите армията си по различен път от най-краткия, който ви е бил предложен. В тези случаи използвайте полето „Добави път“. Можете просто да изберете желаната армия, след това „Премести“ или „Атакувай“, да изберете пътя и да добавите точки на преминаване по протежението му като кликате на тях с левия бутон на мишката. Ако сте направили грешка, кликането с десен бутон ще анулира избрания път.

 

Подсказка: Можете да прескочите полето „Добави път“ като изберете армия и държите натиснат клавиша “Shift” докато кликвате с левия бутон върху точките на преминаване. Използването на този метод и след това кликването два пъти върху целевата локация е най-ефективният начин да се определи специфичен път за армията ви.

 

Атакуване

 

 

Изберете една от армиите си и я довлечете до някой град или до някоя вражеска армия като държите левия бутон на мишката натиснат. Щом се появи червена светкавица в целта можете да пуснете левия бутонна мишката и заповедта ще бъде изпълнена. Можете също така да отмените атаката използвайки десния бутон на мишката.

 

Една възможна алтернатива е да натиснете бутона „Атака“ и да кликнете с левия бутон армията-цел или града-цел. За да дадете заповедта просто натиснете бутона „Изпълни Заповедта!“ или кликнете два пъти върху целта. Вашата армия ще започне придвижване до там и ще атакува веднага щом врагът е в обсег.

 

Ако в една армия присъстват далекобойни оръдия, тя ще се доближава до врага само докато оръдието с най-голям обсег е на позиция и започне да стреля.

 

Бележки:

 

 • Повечето атаки се случват автоматично: Ако армията ви пресече пътя на вражеска армия или ако премине през град във вражеска провинция ще започне битка. Ако я спечелите, оцелелите бойни единици ще изпълнят първоначално дадената команда и ще продължат да се движат в първоначалната посока. Артилерията също има опция за автоматичен огън: далекобойните оръжия, които стоят на едно място ще започнат да стрелят по най-близкия враг. Често по-добрият вариант е единиците сами да избират целите си, вместо да им се дава изрична заповед за атака.
 • Дори и пехотните единици имат обсег на действие. Може да се получи така, че вашата армия да започне да се бие преди да е достигнала врага. В този случай боят ще е приключил преди армията да е тръгнала към целта си.
 • В някои случаи повече от една държава започват атака върху една вражеска провинция. Ако се случи така, че някой ваш съюзник спечели провинцията преди вас, вашите войски ще продължат да атакуват града и ще предизвикат война между вас и съюзника ви. За да предотвратите това не бива да давате заповед за атака на самия град, а на военните части, които се намират в него. Можете да направите това като изберете армията в града като цел или  - ако военните единици не са видими – флагът, който обозначава града.
 •  

Подсказка: Можете да дадете директна заповед за атака за предварително избрана армия, като държите продължително натиснат CTRL и в същото време кликнете с левия бутон на целевата армия / локация.

 

Даване на заповеди за по-късно

 

 

Всички заповеди за преместване и атака могат да бъдат изпълнявани с планирано забавяне. За да постигнете това, въведете желаното време за пристигане в текстовото поле „Време на пристигане“. Армията ще изчака в настоящото си местоположение докато е нужно, за да пристигне в указаното време в целта.

 

Подсказки:

 

 • Тази опция може да бъде много полезна, за да се гарантира че група от армии от различни места или дори различни държави ще пристигнат по едно и също време.
 • Времето на пристигане може да бъде променено и след като войсковите части вече са потеглили. Просто изберете придвижващата се армия и променете времето на пристигане както е посочено по-горе.

Скорост на единиците

 

Вид единица

Собствена територия

Чужда територия

Вражеска територия

По вода

Пехота

36 км/ч
(90 км/ч)

25 км/ч
(63 км/ч)

12.5 км/ч
(31 км/ч)

21 км/ч

Артилерия

25 км/ч
(62.5 км/ч)

18 км/ч
(43.75 км/ч)

9 км/ч
(21.8 км/ч)

21 км/ч

Танкове

36 км/ч
(90 км/ч)

25 км/ч
(62.5 км/ч)

12.5 км/ч
(31 км/ч)

21 км/ч

Железопътни оръдия

--
(12.5 км/ч)

--
(9 км/ч)

--
(4.4 км/ч)

21 км/ч

Бойни кораби

--

--

--

30 км/ч

 

(Цифрите в скоби обозначават скоростта на придвижване с железници.)

 

Бележки:

 • Скоростта на армия, съставена от различни единици се определя от най-бавната единица. Например, ако една пехотна дивизия е придружавана от артилерийска бригада, то тази обща армия ще се движи с максимална скорост от 25 км/ч.
 • Отплаването и пристигането на кораби отнема известно време (3 часа). Пристанищата ускоряват този процес до 1.5 часа. При вражески брегове тези цифри се увеличават до 4.5 / 2.25 часа.
 • Нужни ресурси:  Всяка военна част консумира по 20 тона зърно и 5 тона петрол на ден. Липсата на петрол забавя армиите. За осъществяването на всяко придвижване, което не се става през железниците е нужен петрол. Ако не го осигурите, вашето ниво на мобилизация ще спадне и армиите ви няма да могат да пътуват с пълна скорост. Липсата на мобилност се отразява силно и на силата им в битка. Недостигът на зърно снишава нивото на тяхната сила по време на битка.
 • Полезрение на армията: Вражеските армии могат да бъдат видяни в радиус от 150 км. Подробностите (размер, боен дух) са видими едва щом се доближат в радиус от 90 км.

  Ако искате да научите повече за системата битките, моля погледнете Форума.