Търсене

Раздел Помощ - Supremacy 1914

Управление на областите

След като сте се уверили че имате достатъчно ресурсен добив, можете да започнете да обръщате внимание на провинциите си. Нужно е да сте сигурни, че бойният дух на жителите е висок, че те произвеждат ресурси и че са готови за война. Това може да стане чрез строеж на ъпгрейди.

 • Икономическа карта
 • Боен дух
 • Областна администрация
 • Икономическа карта
 • Прозорец за управление на областите
 • 3D Подробен изглед

 

Икономическа карта

 

Управлението на областите (провинциите) става в икономическия режим на картата. Можете да го активирате като натиснете средния бутон до обобщената карта в долния ляв край на интерфейса. Това ще промени цялостното оцветяване на катрата и така ще отрази бойния дух на всички провинции чрез различни цветове. По същото време се отваря и прозореца за Областно управление.

 

Боен дух

 

 

Когато започнете да играете, ще забележите, че всичките ви провинции са оцветени в светло зелено в икономическия режим на картата. Това ще се промени по време на играта, тъй като цвета представлява нивата на боен дух в провинциите ви, а той със сигурност ще се промени през рунда, в който участвате. Провонциите с тъмно зелен до светло зелен цвят са в добро състояние, жълтото означава, че нивата на боен дух все още са добри, а всички окраски между оранжевото и червеното означават притеснително ниски нива на боен дух в областите под ваше ръководство.

 

Бойният дух (или удовлетвореността) на дадена област директно се отразява на неща като добива на ресурси: ако една провинция има много ниско ниво на боен дух, тя ще произвежда само малка част от оптималните количества. Друг отрицателен ефект на спада в бойния дух могат да бъдат бунтовете и въстанията. Те се случват когато бойният дух на населението падне под 33%.

 

Разярените тълпи могат да бъдат потиснати със силно военно присъствие (поне няколко хиляди човека), но ако местният гарнизон е твърде слаб или самият той страда от нисък боен дух е възможно превземане със сила.

 

Разбунтувалите се граждани ще нападнат гарнизона и дори могат да убият някои от войниците. Ако военното присъствие не е достатъчно, за да потисне размириците, провинцията може да бъде присъединена към друга държава.

 

Към коя нация ще бъде присъединена областта зависи от няколко фактора: на коя нация е принадлежала преди това, дипломатическите отношения и средния боен дух на потенциалните приемащи държави.

 

За да поддържате необходимото ниво на боен дух е нужно да знаете от кои фактори се влияе то:

 

 • Достъпност на ресурси Гражданите ви се нуждаят от определени количества ресурси, за да  бъдат пълноценна част от обществото. Винаги им осигурявайте необходимото.
 • Разстояние до столицата Както всеки друг авторитарен лидер вие трябва да налагате волята си безпрекословно. С нарастването на разстоянието между столицата и дадена провинция, нейната продуктивност намалява. За да управлявате по-голяма територия ефективно, ще са ви нужни подобрения в инфраструктурата – железопътни линии и пристанища. Настоящото разстояние в дни можете да видите ако влезете в 3D изгледа на дадена провинция и кликнете върху иконката „Боен Дух“ в прозореца за информация за провинцията. Ако въобще нямате столица, империята ви със сигурност ще изпадне в хаос. Можете да предотвратите това като построите нова столица в друга своя област.
 • Ъпгрейди в провинциите Тези ъпгрейди могат да подобрят продуктивността на дадена област и също да повишат бойния дух на гражданите.
 • Умора от войната Никой не обича войната – дори когато тя се води за справедлива кауза. Дългото воюване с други държави може да накара поданиците ви да загубят самочувствие.
 • Бойният дух в пограничните области В областите ви, които граничат със съседски държави могат да се появят революционни и сепаратистки настроения.
 • Вражески армии, разположени в една от провинциите ви имат негативен ефект върху бойния дух на народа.

 

Областна администрация

 

Можете да ръководите областите си по три различни начина:

 

Икономическа карта

На икономическата карта можете да изберете дадена провинция като кликнете върху територията й, след което ще получите кратка информация: Име на провинцията, произвеждани ресурси, новобранци в пехотата, състояние на строежите, боен дух, и промишлено производство (ако има такова). Можете да получите тази информация и от Стратегическата карта, като преместите курсора си върху столицата на провинцията.

 

 

Прозорец за управление на областите

 

Веднага щом активирате икономическия режим на картата, прозорецът „Управление на провинциите“ ще се отвори автоматично. Той ви дава общ преглед на всички ваши области и всички областни ъпгрейди, които са построени или са в процес на строеж. Можете също да започнете нови ъпгрейди и да разрешите или забраните обучението на пехота. Ако изберете една провинция от списъка, тя ще бъде отбелязана на картата.

 

 

3D Детайлен изглед

 

 

Анимираният 3D изглед може да бъде отворен като кликнете върху столицата на провинцията. Тук имате същите възможности, както и в управлението на областите, но получавате много повече детайлна информация относно провинцията.

Можете също да активирате или деактивирате конкретни сгради (които имат тази опция), като железниците, центровете за набиране на новобранци или казармите. Имайте предвид обаче, че всички преимущества на построяването на ъпгрейди няма да са налични докато сградата не бъде активирана отново. Например, при железниците това означава, че подобреният ресурсен добив ще бъде спрян, но също така няма да се налага да плащате дневните разноски за въглища.

 

Ъпгрейдите в провинциите ще бъдат разгледани подробно в следващата глава.

 

За още повече информация можете да погледнете прозореца „Информация за провинцията“, който ви дава подробна информация за ресурсния добив и бойния дух на съответната област. От ресурсния прозорец можете да научите какви количества се произвеждат в провинцията на ден, колко е консумацията, колко пари дневно можете да изкарвате от данъци и кои ъпгрейди са построени или са в процес на строеж в момента. Прозорецът с бойния дух ви показва бойния дух на популацията на съответната област, кои са влиянията върху него и какви са неговите тенденции.

 

     

 

Бележки:

 • Заповеди за строеж могат да бъдат дадени навсякъде, където можете да видите иконката с тухлите – на картата, в прозореца за управление на областите, и в 3D изгледа.
 • Ако искате да построите един и същи ъпгрейд в повече от една провинция, можете да изберете няколко провинции от Управление на областите, като държите CTRL натиснат и кликнете върху избраните провинции. Ако сега дадете заповед за строеж на сграда, ъпгрейдът ще бъде изпълнен във всички избрани области.
 • Анимираният 3D изглед на вашата провинция показва нивото на нейния боен дух. С намаляването му все повече сгради ще започнат да горят и жителите ще се вдигнат на бунт. Можете също така да наблюдавате състоянието на ъпгрейдите си.