Търсене

Раздел Помощ - Supremacy 1914

Златни марки

Златните марки са Премиум валутата в Supremacy 1914. С тяхна помощ можете да използвате специалните опции в играта, които не са достъпни за играчи, които не притежават марки. Всеки играч може успешно да играе Supremacy 1914 и без тяхната помощ, но систематичната им употреба може да ви даде решаващото предимство, което да ви доведе до победата.

  • Употреба на марките:
  • Пропагандна кампания
  • Ускоряване на производството
  • Шпионаж
  • Златни рундове
  • Как да получа Марки?

Употреба на Марките

 

Пропагандна кампания

Ако минете с мишката над град, чийто боен дух е по-нисък от 100%, ще имате възможността да започнете Пропагандна кампания. Тя ще повдигне духа с 5% срещу 500 М. Тази опция може да бъде открита и в 3D изгледа на провинциите.

 

   

 

 

 

Подкрепления за армията

 

 

Когато войските ви се приберат от битка, изморени от дългия поход през вражеска територия или изтощени от марш на скок вие можете да повдигнете бойния им дух като им изпратите подкрепления. Цената зависи от общата сила на армията: Увеличение с 10% струва 25 Златни Марки за всяка точка за сила. Тъй като механизираните единици са по-силни от пехотата, тяхното възстановяване струва по-скъпо.

 

Контролът за повдигането на бойния дух може да бъде открит в информационния панел, който се намира до визуализацията на бойния дух. Ако минете върху бутона с мишката, ще се покажат изчислените разходи за конкретната армия.

 

Бележка: Не се изчислява реалната сила (която включва настоящото състояние/бойния дух на армията), а теоретичната сила, която армията би имала при 100% състояние/боен дух.

 

Ускоряване на строежите

Ако строите ъпгрейд в дадена своя провинция можете да намалите времето за строеж с 12 часа. Можете да направите това чрез меню "Сгради" на съответната провинция като използвате бутона под малкия прозорец за информация за областта или като кликнете върху ъпгрейда в 3D изгледа на областта.

 

   

 

 

 

Бележка: Можете да завършите строежа на даден ъпгрейд с помощта на тази функция, но всяка сграда има определен момент, когато е достъпна в играта. Не е възможно да се построи летище в първите дни на играта.  Нужно е да изчакате до точния ден, когато това е възможно. 

 

Ускоряване на производството

Ако имате фабрика в някой от градовете си можете да намалите времето за всяко производство с 12 часа срещу 1000 Марки. Можете също така да откриете тази опция ако кликнете иконката на съответната единица в прозореца в провинцията или ако кликнете бутона за ускоряване в прозореца на фабриката в 3D изгледа на областта.

 

Шпионаж

Освен обичайните шпионски опции можете също да откриете опцията да наемете майстор-шпионин в шпионската щаб-квартира. За да активирате тази опция не е нужно да вербувате нормален шпионин и шпионските доклади ще бъдат достъпни веднага. Не е нужно да чакате ежедневния шпионски доклад.

 

Трите възможни варианта са:

 

1.Разузнавателни мисии: Срещу 1000 Марки (за всеки) можете да получите информация относно опонентите си (разкриване на армии в близост до избрана провинция, резкриване на вражески шпиони на вашата територия, прихващане на комуникации на опонента ви или събиране на информация за промишлеността в избраната област).

 

 

2. Икономически саботаж: Срещу 2000 Марки можете или да понижите бойния дух на вражеската провинция с 10% или да унищожите част от ресурсния добив за деня в избраната провинция.

 

 

3. Военен саботаж: За цена от 2000 Марки можете да повредите някоя сграда във вражеска провинция (с изключение на тези в столицата). Можете също така да разкриете всички армии на някой опонент срещу 4000 Марки. Това не се отразява само на околните области, но и на всички единици на картата.

 

Златни рундове

 

Ако сте готови да се разделите с 5000 Марки можете да създадете златен рунд или да се присъедините в съществуващ такъв. Златните рундове предоставят множество допълнителни опции и специални единици в играта.

 

Как да получа Марки?

Има четири начина да се сдобиете със Златни Марки:

  1. В нашия Магазин ще откриете различни оферти, които можете да закупите чрез обичайните методи за плащания.
  2. Там можете да откриете и нашите от „Sponsor Pay“ и „Super Rewards“, с чиято помощ можете да спечелите Марки.
  3. Можете да получите Златни Марки и чрез нашата страница за гласуване. Тази опция е достъпна на всеки 24 часа.
  4. Всички играчи, които са все още активни в края на играта получават Марки спрямо позицията си в класацията „Индекс на силата“.

Можете да откриете текущия си баланс на марки в информационната лента в горната част на страницата на Supremacy 1914: